20.000 euro schuld door fout zorgkantoor - reactie VWS

min-VWS-reactie-uitz22-4-19-780.jpg

In de tv-uitzending van maandag 22 april 2019 zit onder andere het item 20.000 euro schuld bij het CAK door fout van het zorgkantoor. In het kader daarvan hebben wij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een reactie gevraagd. Die reactie lees je hier.

'VWS betreurt deze hoogopgelopen rekening voor mevrouw Boere-Borremans. Het CAK benadert mensen in dergelijke gevallen actief en biedt dan een betalingsregeling aan. Dat is ook in dit geval gebeurd. Mw Boere heeft daar geen gebruik van gemaakt. In deze casus heeft eerst het CAK (in de bezwaarprocedure) en vervolgens ook de rechter geoordeeld dat mevrouw de eigen bijdrage daadwerkelijk verschuldigd is. Er is ook al door haar betaald.

Niettemin gaat het om een fors bedrag en de minister heeft het CAK daarom gevraagd of mw. Boere alsnog een passende betalingsregeling kan worden aangeboden. Het CAK gaat daarover met mw. Boere en haar familie in gesprek.

De minister vindt het erg belangrijk dat er alles aan gedaan wordt om dergelijke naheffingen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom heeft hij per 1 januari 2019 de termijn waarover een initiële oplegging van de eigen bijdrage mag worden opgelegd teruggebracht van 36 naar 12 maanden. Helaas is deze nieuwe regelgeving niet van toepassing op deze zaak. Verder vergelijken het CAK en de zorgkantoren nu elke twee maanden hun cliëntenbestand. Zo is het veel sneller duidelijk als er iets niet klopt in de facturering en worden mensen die zorg krijgen niet meer geconfronteerd met een factuur die vele maanden terug gaat.'