background branding

'23 procent Nederlanders bereid hogere zorgpremie te betalen voor salarisverhoging zorgpersoneel'

radar_zorgpremie_20201107.png

Vanwege het coronavirus is er de laatste tijd veel te doen om de vraag of zorgpersoneel een structurele salarisverhoging verdient. Uit onderzoek onder 2000 respondenten blijkt echter dat nog geen kwart bereid is om zelf een hogere zorgpremie te betalen om dat mogelijk te maken: slechts 23 procent van de respondenten vindt dat geen bezwaar. Dat is de conclusie van het jaarlijkse zorgonderzoek dat door prijsvergelijker Pricewise is uitgevoerd in samenwerking met De Telegraaf.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis gaan er geluiden op om zorgpersoneel een structurele salarisverhoging te geven als blijk van waardering voor de inspanningen die ze verrichten, ook al wil het kabinet er vooralsnog niet aan. Desalniettemin werd onderzocht of een eventuele salarisstijging betaald zou moeten worden door de zorgpremie te verhogen.

Een opvallende conclusie uit het onderzoek is dat 76 procent van de mensen die zelf besmet zijn (geweest) met het coronavirus aangeven wél bereid te zijn om een hogere zorgpremie te betalen, een significant verschil ten opzichte van de 23 procent van de niet getroffen respondenten die daar geen bezwaar tegen heeft.

Zorgpremie in 2021 hoger door corona? Zeven op de tien vindt dat niet logisch

Circa 70 procent van de respondenten geeft aan dat ze het niet logisch vinden als de zorgpremie volgend jaar stijgt als gevolg van de coronacrisis. Ook hier geldt dat deze stelling voornamelijk in wordt genomen door de mensen zijn die zelf niet in aanraking zijn gekomen met het virus.

Van de personen die wel ziek zijn geweest door corona geeft slechts 37 procent aan het onlogisch te vinden als de premie stijgt: de meerderheid van deze respondenten ziet een premiestijging dus als een logisch gevolg.

Toch een hogere zorgpremie? Meeste respondenten willen maximaal 10 euro per maand extra betalen

Dat Nederlanders geen hogere zorgpremie willen betalen voor een salarisverhoging voor het zorgpersoneel betekent niet dat ze het per definitie oneens zijn met een premiestijging. Uit het onderzoek is namelijk ook gebleken dat Nederlanders eerder bereid zijn om extra zorgpremie te betalen als dat een direct gevolg is van stijgende zorgkosten. Dat staat echter los van een eventuele salarisverhoging.

Maar liefst 82 procent van de respondenten die aangaven dat ze een premiestijging an sich acceptabel vinden, is bereid om maximaal 10 euro per maand extra te betalen.  Met name mannen, hoger opgeleiden en jongere mensen tussen de 18 en de 34 jaar zijn bereid om een hogere premiestijging te aanvaarden, zo is gebleken uit het onderzoek. Dit geldt minder voor vrouwen, ouderen en lager opgeleiden.

Uiteraard wilden sommige respondenten liever minder betalen, en anderen juist meer. De exacte verdeling is als volgt:

  • 33 procent van de respondenten is bereid een premiestijging tot 5 euro per maand te accepteren
  • 50 procent van de respondenten is bereid een premiestijging tussen de 5 en de 10 euro per maand te accepteren
  • 9 procent van de respondenten is bereid een premiestijging tussen de 10 en de 15 euro per maand te accepteren 
  • 5 procent van de respondenten is bereid een premiestijging tussen de 15 en de 20 euro per maand te accepteren
  • 2 procent van de respondenten is bereid een premiestijging tussen de 20 en de 25 euro per maand te accepteren
  • 1 procent van de respondenten is bereid een premiestijging van meer dan 25 euro per maand te accepteren

Welke invloed de coronacrisis zal hebben op de zorgpremie is overigens nog niet bekend. Suzanne Löwik is zorgverzekering-expert bij Pricewise, zij verwoordt het als volgt: 'Op dit moment zijn de gevolgen van de coronacrisis nog niet terug te zien in de hoogte van de indicatieve of enkele al bekendgemaakte zorgpremies. Feit is wel dat een deel van de extra zorgkosten door de zorgverzekeraars wordt opgevangen. Het is dus mogelijk dat we dit in de toekomst wel terug gaan zien in de zorgpremie.'

Slechts 8 procent van de respondenten wijzigt aanvullende verzekering

Opvallend is dat slechts 8 procent van de respondenten de pandemie als reden beschouwt om de zorgverzekering volgend jaar aan te passen. Van de mensen die ziek zijn geweest door het coronavirus, is maar liefst 59% van plan om volgend jaar wijzigingen aan te brengen.

De voornaamste reden om de aanvullende verzekering te wijzigen is om ook wereldwijd beter verzekerd te zijn voor eventuele medische kosten, maar ook is meer keuzevrijheid in ziekenhuizen een beweegreden.

Bron: De Telegraaf / Pricewise