3 vragen over het eerste-uitgiftegesprek

apotheek_800x628.jpg

Wordt er opeens zes of zeven euro in rekening gebracht door de apotheek? Grote kans dat het de kosten zijn voor het eerste-terhandstellingsgesprek, ook wel eerste-uitgiftegesprek.

Sinds januari 2014 wordt het gesprek apart gedeclareerd door de apotheek bij de zorgverzekeraar. De kosten zijn, in  tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, niet nieuw. Voorheen zat het bedrag voor het gesprek inbegrepen in de kosten voor medicijnen.

Er heerst veel onduidelijkheid over de inhoud en de kosten van het gesprek. Hieronder behandelen we een aantal vragen. De antwoorden kun je gebruiken als checklist.

Wanneer vindt er een eerste-uitgiftegesprek plaats?

  • Op het moment dat je het medicijn voor het eerst gebruikt
  • Op het moment dat je het medicijn langer dan twaalf maanden niet hebt gebruikt
  • Op het moment dat de apotheker niet objectief kan vast stellen dat je het medicijn in de afgelopen twaalf maanden hebt gebruikt

Mocht een van de situaties bij jou het geval zijn, dan kun je er vanuit gaan dat de apotheek een bedrag voor het gesprek in rekening zal brengen. Dit is dus de zes of zeven euro die apart op het declaratieoverzicht staat.

Wat kunt je verwachten van het gesprek?

De Consumentenbond heeft een lijst met richtlijnen opgesteld waaraan het gesprek moet voldoen.

  1. Het is een gesprek
  2. In het gesprek krijgt u de vraag of u het middel voor het eerst krijgt en wat je van het geneesmiddel weet en/of verwacht
  3. In het gesprek krijg je informatie over de werking van het geneesmiddel, de manier waarop je het moet gebruiken, de mogelijke bijwerkingen, en je krijgt informatie over de samenhang met eventuele andere medicijnen die je gebruikt
  4. Aan het einde van het gesprek moet de apotheek vragen of alles duidelijk is en of je het geneesmiddel met de gegeven informatie kunt gebruiken. Daarnaast moet de apotheek aangeven dat je contact kunt opnemen bij onduidelijkheden en de apotheek moet je schriftelijke informatie meegeven.

Dat deze punten niet altijd worden uitgevoerd blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De organisatie heeft 39 apotheken bezocht en het bleek dat slechts een apotheek zich hield aan de eisen die de beroepsgroep stelt aan het eerste-uitgiftegesprek. Naar aanleiding hiervan heeft de Consumentenbond een steunbetuiging opgezet waar u als consument uw stem kunt geven voor een beter eerste-uitgiftegesprek.

Wat als de apotheek niet heeft gezegd dat je moet betalen?

In het declaratiebeleid van de Nederlandse Zorgautoriteit staat dat wanneer het geneesmiddel geen verzekerde prestatie is, je de bijbehorende dienstverlening zelf moet betalen. De apotheker moet je op voorhand hebben verteld dat  je zelf moet betalen en moet ook laten weten om welk bedrag dit gaat.

Als een apotheker jou niet tijdig en volledig informeert over de kosten dan kun je het beste als eerste een klacht indienen bij de apotheek zelf. Mocht dat niet goed gaan dan kun je terecht bij de brancheorganisatie voor apothekers, het KNMP. Deze organisatie heeft een klachtenregeling en kan jouw klacht verder onderzoeken. Nog een optie is om de klacht kenbaar te maken bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De autoriteit behandelt geen individuele gevallen, maar kan wel inzicht geven in het proces.

Dat er wel degelijk iets gebeurt met deze klachten blijkt uit een uitspraak van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De commissie oordeelde onlangs in een individuele zaak dat de verzekeraar de kosten voor het eerste-uitgiftegesprek moest terugbetalen. De consument was het niet eens met de manier waarop hij was voorgelicht over de kosten van het gesprek. De geschillencommissie was het daarmee eens. Hierop concludeerde het SKGZ dat de man het geld zou moeten terugkrijgen van de verzekeraar.

Bron: Radar / Consumentenbond