30 km/u mag op meer plekken worden ingevoerd (óók voor fietsers)

30kilometerperuur-bord-snelheid-780.jpg

De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom terugschroeven van 50 naar 30 kilometer per uur, is dat een goed plan? Ruim 4000 mensen gaven hun mening. 55 procent is voor, waarbij een derde wel voorwaarden aantekent. De overige 45 procent is tegen. Veel voor- en tegenstanders geven echter dezelfde voorwaarden.

Veel mensen, zowel voor- als tegenstanders van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom, vinden dat er een onderscheid mag worden gemaakt tussen doorgangswegen en woonwijken. Want de bebouwde kom, daar valt veel onder, zoals ook deze respondent opmerkt: '30km schiet niet op. Waar nu nog 50 of 70 km gereden mag worden en wil je daar dan 30km van maken, onzin. In de kern, bij scholen, wijken met smalle straten oké. Daar moet het bij blijven.' Een ander vindt dat 50 prima is op de plekken waar fietsers en voetgangers gescheiden zijn van de autoweg.

Doorgangswegen kunnen 50 blijven, 30 in een woonwijk of zelfs lager
 

Handhaving van de maximumsnelheid

Veel mensen die tegen zijn, ergeren zich wel aan hardrijders. Maar velen opperen dat er eerst maar eens gehandhaafd moet worden op het maximum van 50 kilometer per uur. 'Als er strenger gehandhaafd zou worden is 30 niet nodig, en zelfs al voer je 30 binnen de bebouwde kom in en je handhaaft niet heeft het nog geen zin. Alles staat of valt met handhaven.'

Handhaving is overigens ook een voorwaarde die veel voorstanders van een lagere maximumsnelheid geven. 'Sinds COVID-19 is de hele stad al een racebaan en de snelheid is nu al 30 km per uur maar er is niemand die zich daar iets van aantrekt!' Sommigen stellen een middenweg voor van 40 kilometer per uur.

Nu is 50 km 70km
30 wordt dan 50 :)
 

Behalve handhaving, geven sommige mensen aan dat preventie ook een hoop kan doen. 'Veiligheid voor alles', zeg een polldeelemer, 'wel wegen ook zodanig inrichten dat je je aan die snelheid gaat houden.' Daar is deze persoon het mee eens: 'Helaas hou ik mij zelf ook niet altijd aan de max snelheid van 30Kmh. Toch ben ik een groot voorstander voor 30Kmh. Het moet een gewoonte worden voor alle straten in de bebouwde kom. Aanpassing van de wegen zal op sommige plaatsen noodzakelijk zijn.'

Meer afleiding bij een lage snelheid

'Hufterig gedrag beperk je niet met snelheid', merkt iemand op. Anderen denken dat een lage snelheid (onbedoeld) asociaal rijgedrag kan veroorzaken: 'Hoe lager de snelheid hoe meer mensen andere activiteiten tijdens het rijden doen. Denk aan telefoongebruik.' En: 'Kijken mensen nog meer om zich heen en dus gevaarlijker.'

Iemand brengt in dat een lagere snelheid gevaarlijker is omdat de cruise control dan vaak niet werkt, 'dus moet veelvuldig op de snelheidsmeter worden gekeken. Op dat moment kijk je dus NIET op de weg!' De reden dat cruise control op lage snelheid niet werkt, is echter om te voorkomen dat het in de stad wordt gebruikt: het kan je reactiesnelheid vertragen in het geval van onverwachte verkeerssituaties.

Veiligheid is 1 ding maar een redelijk vlotte doorstroming van het verkeer een ander!
 

Veiliger én relaxter

Sommigen geven aan ervaring te hebben: 'In Finland is dit ook zo en dat werkt prima. Wij vonden dat heerlijk toen we daar waren. Heel relaxt.' Het idee van relaxen noemen meer voorstanders: 'Onthaasting is ook belangrijk, niet alleen het aantal doden.' En: 'Scheelt ook niet zo heel veel in de tijd.'

Veiliger, schoner, stiller. Prima plan!!
 

'Kijkend naar de jonge buitenspelende kinderen hou ik soms m,n hart vast!', laat een polldeelnemer weten. Meer mensen uiten zorgen over de vaart waarmee door kinderrijke wijken wordt gereden. Sommigen vinden 50 kilometer per uur überhaupt niet meer van deze tijd: 'Toen 50 werd als norm ingesteld was er VEEL minder verkeer! Met zoveel verkeer nu is 50 achterhaald!'

30 km/u ook voor fietsers?

Een behoorlijk aantal mensen noemt elektrische fietsen, brommers en wielrenners. Velen vinden dat de maximumsnelheid ook voor hen moet gelden. 

Over de 30km/u-poll

De poll over een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur is ingevuld door 4062 deelnemers, tussen 27 oktober en 9 november 2020. Wil jij vaker je mening geven? Vul de achtergrondgegevens in die jij kwijt wilt via deze intake-vragenlijst. We nodigen je dan voortaan uit voor onze onderzoeken.