background branding

41% vindt NCOI-opleiding het geld niet waard

bijscholing-omscholing-onderwijs-opleiding-780.jpg

1 op de 5 van de door Radar ondervraagden mensen die om- of bijscholing volgen bij een opleider die onder NCOI valt, is daar (zeer) ontevreden over. Wie een klacht bij de instelling neerlegt, hoeft daar weinig van te verwachten: welgeteld 0 procent geeft aan dat de klacht serieus wordt genomen. 41 procent van de ondervraagden vindt de opleiding het geld niet waard.

Steeds meer mensen laten zich bij- of omscholen, en het opleidingsaanbod is groot. Veel opleidingsinstituten vallen echter onder een en hetzelfde bedrijf: NCOI. Denk hierbij ook aan bekende opleiders zoals NTI en LOI (sinds dit jaar). In totaal telt NCOI Groep meer dan twintig onderaanbieders. Radar ondervroeg 262 mensen die nu of recent een opleiding volg(d)en bij een organisatie die onder NCOI valt.

De kosten niet waard

45 procent van de ondervraagden is tussen de 1000 en 5000 euro kwijt aan de opleiding, nog eens 20 procent legt er meer dan 5000 euro voor neer. 41 procent vindt de opleiding echter niet het geld waard (29 procent vindt het het niet waard en 12 procent absoluut niet).

Bijna een kwart (23%) van de NCOI-klanten loopt tegen onverwachte extra kosten op, vooral voor (her)tentamens, zo laat 80 procent van deze groep weten. Het inzien van gemaakte opdrachten en toetsen kost 1 op de 3 mensen extra geld. 24 procent is meer dan verwacht kwijt aan lesmateriaal.

Niet kosteloos opzeggen

14 procent geeft aan voortijdig gestopt te zijn met de opleiding, in de meeste gevallen (41%) vanwege persoonlijke omstandigheden. Voor 27 procent speelt echter ook onvrede over communicatie met de instelling mee, en voor 19 procent onvrede over de communicatie met docenten.

Wie opzegt, kan dit in de meeste gevallen niet kosteloos doen. In totaal kreeg 92 procent van degenen die stopten geen of te weinig geld terug. Nog eens 3 procent kreeg het wel, maar moest daar veel moeite voor doen. Slechts bij 5 procent was dit geen probleem. Van de mensen die aangeven ontevreden te zijn, maar niet gestopt, geeft 21 procent aan dat dit komt doordat zij bij stoppen geen (volledig) geld terugkrijgen, of moeten blijven betalen.

Anders dan verwacht

Minder dan de helft (47%) vindt dat er goed is voorgelicht over de waarde van het diploma, ruim 1 op de 3 (35%) vindt dat niet. 18 procent geeft aan dit niet te weten. Ook de locatie van de lessen valt nogal eens anders uit dan vooraf bekend; bij 52 procent vonden de lessen niet plaats op de vooraf opgegeven locatie. Bij 11 procent kwam dat door corona, waardoor lessen digitaal moesten. Bij 25 procent was er echter een andere reden om de lessen digitaal te geven, en 16 procent moest naar een andere locatie dan vooraf opgegeven.

Onvrede over communicatie

Ruim een kwart (27%) van alle geënquêteerden is ontevreden tot zeer ontevreden over de communicatie met de instelling. Net iets minder dan de helft (49%) is wel (zeer) tevreden. 19 procent antwoordt ‘neutraal’ en 4 procent antwoordt 'weet niet'.

Over het lesmateriaal is 21 procent is (zeer) ontevreden. 58 procent is hier (zeer) tevreden over, 20 procent neutraal en 1 procent antwoordt ‘weet niet’. 19 procent ervaart (sterke) onvrede over de communicatie met de docenten. 59 procent is hier wel tevreden over, de rest antwoordt neutraal (14%) of 'weet niet' (8%). De kennis van de docenten beoordeelt de grootste groep, 62 procent, positief.

Over de opleiding als geheel is ruim 1 op de 5 (21%) ontevreden tot zeer ontevreden. 59 procent is wel (zeer)  tevreden, 20 procent antwoordt neutraal.

Onbegrip voor klachten

Van degenen die ontevreden zijn, heeft 73 procent dit aangegeven bij het opleidingsinstituut. Nog eens 15 procent is dat nog van plan. Het blijkt echter lastig te zijn om in contact te komen: 47,5 procent geeft aan maar moeizaam contact te krijgen. 10 procent krijgt helemaal geen contact. 45 procent ontvangt geen begrip voor de klacht, en helemaal niemand heeft het idee dat de klacht serieus genomen wordt. 
 
Bij 90 procent is de klacht dan ook niet of niet volledig opgelost, 7,5 procent wacht nog op de afhandeling. Bij 2,5 procent is de klacht wel opgelost.

Bekijk ook de uitzending van Radar waarin deze cijfers worden besproken en NCOI reageert in de studio:

Klachten NCOI: '20.000 euro kwijt, geen diploma'

Over de ondervraagden

De voornaamste drijfveren voor het volgen van de opleiding die de door Radar ondervraagde respondenten noemen, zijn de eigen ontwikkeling (voor 46%), een nieuwe richting op willen met de carrière (32%) of voor het huidige werk (31%). Voor 10 procent vormt de coronacrisis een directe aanleiding om bij- of om te scholen.

Mensen kiezen vaak voor deze commerciële opleidingen omdat het lesrooster goed te combineren is met werk of andere bezigheden (32%), bijvoorbeeld dankzij lessen in de avonduren. Ook de mogelijkheid om de opleiding in deeltijdverband te volgen is voor 30 procent van belang.

Over het onderzoek

Het onderzoek naar commerciële opleiders is tussen 4 en 19 februari 2021 ingevuld door 262 mensen die nu of maximaal 5 jaar geleden een opleiding volgden bij een van de instellingen die onder NCOI Groep vallen. Het grootste gedeelte (249 respondenten) is lid van het Radar Testpanel. Dit is een groep van tienduizenden mensen vanuit alle hoeken van het land die regelmatig worden uitgenodigd om hun ervaringen en meningen rondom uiteenlopende consumentenonderwerpen te delen. Ook meedoen? Meld je aan via de intake-vragenlijst.