55% kiest pensioenuitvoerder liever zelf

pensioen-zelf-kiezen-780.jpg

Meer betrokkenheid bij je eigen pensioenopbouw, dat is volgens de meeste Radar-respondenten een voordeel als je zelf kunt kiezen waar je je pensioen opbouwt. Dat het niet zo’n ver-van-je-bedshow is. Ook vanwege de voorwaarden, klantvriendelijkheid en verantwoorde keuzes van de pensioenuitvoerder, kiezen mensen liever zelf. Het grote nadeel? Dat het systeem veel te ingewikkeld is. De meesten geven dan ook aan eerst ‘huiswerk’ te moeten doen, voordat ze kunnen bepalen of ze daadwerkelijk over zouden stappen. 40 procent geeft aan liever een persoonlijk pensioenpotje te willen, maar ook hierover zeggen veel mensen lastig te kunnen oordelen.

In Nederland ben je als werkende meestal verplicht om je bij een bepaalde pensioenuitvoerder aan te sluiten. Je hebt in dat geval geen vrije keuze: je sluit je aan bij het pensioenfonds van jouw branche of de verzekeraar die jouw werkgever heeft uitgekozen. De 88 procent van de ruim 14.000 ondervraagden die op dit moment pensioen opbouwen of ontvangen bij een pensioenfonds of verzekeraar, is in verreweg de meeste gevallen (94%) verplicht aangesloten bij de pensioenuitvoerder. Slechts 4 procent heeft hierin vrije keuze, 3 procent (ruim 370 mensen) weet niet hoe het zit.

Een pensioenfonds doet wat hij wil en geeft niets om haar leden, lid zijn is toch verplicht, je hebt geen keus
- Deelnemer aan het onderzoek

Pensioen: een ver-van-je-bed-show

Van de ruim 6400 respondenten die op dit moment pensioen opbouwen én verplicht zijn aangesloten, geeft 55 procent aan liever zelf de keuze te hebben. Voor de overige 45 procent hoeft dat niet. Het meest gegeven voordeel van vrije keuze is meer betrokkenheid bij de pensioenopbouw, in plaats van het te zien als een ver-van-je-bed-show (48%).

46 procent vindt het een voordeel dat je kunt kiezen voor een pensioenuitvoerder met voorwaarden en regelingen die goed bij je wensen en situatie passen. 45 procent ziet als voordeel dat vrije keuze bedrijven stimuleert om klantvriendelijke en verantwoorde keuzes te maken, 37 procent ziet er ook een manier in om een krachtig signaal af te kunnen geven; als je het niet eens bent met de werkwijze van je pensioenfonds, kun je in dat geval overstappen. Het minst aangevinkte voordeel is dat je bij vrije keuze kunt kiezen voor de pensioenuitvoerder met de beste beleggingsresultaten (26%).

'Niet wéér een commercieel contract'

Ik snap niets van het hele pensioensysteem, ik kan niet anders dan er maar van uit gaan dat het klopt. Wéér een commercieel contract uitzoeken en afsluiten zonder het te begrijpen, bovenop zorgverzekering, energiecontracten, gas waar we 'vanaf moeten' en ga zo maar door. Dergelijke stelsels horen niet thuis in de commerciële sector!

- Deelnemer aan het onderzoek

'Te ingewikkeld om zelf te kiezen’

Dat maar weinig mensen het als voordeel noemen dat je bij vrije keuze kunt gaan voor de pensioenuitvoerder met de beste beleggingsresultaten, kan ook komen door zij vermoeden dat dit lastig is na te gaan. Het nadeel dat namelijk het meest wordt aangevinkt, is dat het systeem te ingewikkeld is om zelf een keuze te kunnen maken (57%). 45 procent vreest dat pensioenuitvoerders dan veel geld zullen uitgeven aan het werven van nieuwe klanten: 'Ik wil geen maandelijks duur glossy blaadje over hoe goed ze zijn', zegt een respondent die daaraan toevoegt zoiets verspilling van de maandelijkse inleg te vinden.

We moeten de solidariteit niet uit het oog verliezen
- Deelnemer aan het onderzoek

43 procent heeft minder vertrouwen in commerciële partijen. 30 procent ziet als nadeel een afbrokkelende solidariteit: als meerdere generaties over een lange termijn inleggen, spreidt dat het risico op een (tijdelijke) lage dekking. Als mensen kunnen overstappen wordt dat risico groter. 19 procent vindt het een nadeel dat je oorspronkelijke inleg minder duidelijk wordt wanneer je je pensioen tussentijds overhevelt.

Overstappen? Eerst verdiepen

Zou de groep die nu pensioen opbouwt bij een partij waar ze verplicht bij aangesloten zitten overstappen, als het kon? 46 procent van de ondervraagden zou blijven waar zij zitten. Slechts 7 procent zegt volmondig 'ja', maar nog eens 47 procent zou zich erin verdiepen en op basis daarvan een keuze maken voor blijven of overstappen. Van deze twee groepen hoopt 64 procent via overstappen op een betere dekkingsgraad, 53 procent zou het (ook) voor meer duurzame of sociale beleggingen doen. Ook een betere informatievoorziening en klantgerichtheid worden genoemd.

'Afschaffen en AOW verhogen'

'Ik wil liever pensioenfondsen helemaal afschaffen. Gewoon een hogere AOW voor iedereen, en geen pensioen. Dus gelijkheid. En anders alle pensioenfondsen samenvoegen. Er is geen enkele reden dat er zoveel verschillende pensioenfondsen zijn.'

- Deelnemer aan het onderzoek

Een eigen pensioenpotje

En een andere vorm van pensioensparen, waarbij iedereen een persoonlijk pensioenpotje heeft? Nu werkt het zo: het geld dat jij (en je werkgever) inleggen voor jouw pensioen inleg wordt bij die van anderen gestopt en collectief geïnvesteerd. Dat heeft voordelen: collectief investeren houdt de kosten lager, en je spreidt het risico. Maar het heeft ook nadelen: je kunt namelijk niet zelf beslissen wat je met je geld wilt doen.

40 procent geeft aan liever een persoonlijk pensioenpotje te hebben, waarover zij zelf beslissen. 'Je moet een eigen pensioenpot hebben bij pensioenuitvoerder naar keuze', vindt een respondent. 'Pensioenfondsen zijn niet nodig', zegt een ander, 'laat het geld wat ingehouden wordt door pensioenfondsen door de werkgever apart op een spaarrekening zetten en haal het eraf als je 65 bent'. Een derde (33%) zit juist niet op een persoonlijk potje te wachten. Nog eens een ruim kwart (27%) weet het niet. Veel mensen geven zelf ook aan dat zij het ingewikkelde materie vinden: 

Voor het gros van de Nederlanders pensioen een groot raadsel is. Weinig mensen snappen hoe het werkt. Inclusief ikzelf.
- Deelnemer aan het onderzoek

Meer inspraak

Sommigen vragen om een tussenweg: zij hoeven niet direct weg bij hun pensioenuitvoerder, maar willen wel meer inspraak: 'Mensen die hun pensioen inleggen moeten veel meer controle krijgen over wat ermee gaat gebeuren er verdwijnt ook veel door foute investeringen.' Wat mensen vinden van de investeringen, en dan vooral of het mensen uitmaakt dat hun pensioengeld geïnvesteerd wordt in zaken waar zij het misschien niet mee eens zijn, ook dat hebben we ondervraagd. Wat is de meest effectieve manier om invloed uit te oefenen op dit soort zaken? Je leest het hier:

Lees: Kan jouw pensioen een verschil maken?

Over het onderzoek naar pensioen(investeringen)

Aan het onderzoek naar pensioenen is tussen 20 mei en 29 juni 2021 ingevuld door 16.615 mensen, waarvan 14.000 op dit moment pensioen opbouwen of ontvangen via een pensioenfonds of -verzekeraar. De groep die dat niet doet, spaart of investeert zelf (3%), heeft niets geregeld (7%) of weet het niet (2%). Veruit de meeste ondervraagden zijn lid van het Radar Testpanel, een groep van ruim 70.000 mensen die qua verspreiding over het land, geslacht en opleidingsniveau een doorsnede vormen van de Nederlandse bevolking. Wil je ook meedoen? Meld je aan via deze korte intake-vragenlijst