87% loopt lagere premie mis door onbekende regeling overlijdensrisicoverzekering

orv-minder-premie-stoppen-met-roken_780.jpg

Ben je gestopt met roken? Dan kan de premie van je overlijdensrisicoverzekering wellicht naar beneden. Maar dan moet je dat wel doorgeven aan je verzekeraar. Of in ieder geval wéten dat je dat door moet geven. Uit onderzoek van Radar blijkt dat 85 procent van degenen die met deze regeling te maken heeft, er geen weet van heeft. 87 procent van de mensen die gestopt is met roken, heeft dit dan ook niet doorgegeven aan de verzekeraar. Hoe zit dit?

Zoals de naam al zegt: een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die alles te maken heeft met het risico dat je loopt om te overlijden. Wanneer dit risico hoog is, betaal je meer premie. Roken is zo’n factor die van invloed is. Wie rookt, betaalt meer premie. Bij bijna de helft (46%) van de ruim 4.700 ondervraagden met een orv, rookte een of meerdere verzekerden op het moment dat de verzekering werd afgesloten.

Gestopt, maar niet gemeld bij de verzekeraar

Inmiddels is 84 procent van deze groep gestopt met roken, in de meeste gevallen al langer dan 2 jaar. Dat maakt het risico om te overlijden weer lager, en dus kan de premie weer omlaag. Mits je dit doorgeeft aan de verzekeraar. En dat heeft slechts 8 procent gedaan. 4 procent weet niet of het is doorgegeven en de grootste groep, 87 procent, heeft er zeker weten géén melding van gemaakt. Terwijl dit dus wél – gunstige – gevolgen kan hebben voor de hoogte van de premie die je betaalt.

'Ik vind dat er gecommuniceerd moet worden dat je dingen zoals stoppen met roken door dient te geven. En de korting die je dan kunt krijgen. Veranderingen doorgeven is de verantwoordelijkheid van de klant, maar de klant moet dan wel weten welke veranderingen van belang zijn.'

Dat stoppen met roken een voordeliger premie op kan leveren, blijkt onbekend bij de 85 procent van degenen die hiermee te maken hebben: mensen die een orv hebben én roken of dat hebben gedaan. Zoals een van de deelnemers aan het onderzoek het verwoordt: ‘Dan is er al veel geld aan mij verdiend. Ik rook al 25 jaar niet meer.’

Van degenen die rookt, zegt bijna 1 op de 5 dat de wetenschap dat stoppen een verlaging van de premie kan opleveren een motivatie is om te stoppen.

‘En mensen met overgewicht dan?’

6 op de 10 vindt het terecht dat je meer premie betaalt voor je orv als je rookt. Velen hebben daar wel iets over op te merken, namelijk dat roken niet het enige risicogedrag is. In de woorden van een van de deelnemers:

'Ik vind dat als er onderscheid gemaakt wordt m.b.t. gezondheidsrisico's, dat dit op alle vlakken moet gelden. Dus als rokers meer premie moeten betalen, dan ook mensen die meer dan 1 glas alcohol per dag drinken, mensen met overgewicht, enz... Dus: iedereen of niemand.’

Zou een verzekeraar verplicht moeten worden om eens per jaar te informeren of je nog rookt, als je bij het afsluiten hebt aangegeven dit te doen? ‘Ja’, zegt 60 procent. Een ongeveer even grote groep vindt het logisch dat een verzekeraar, ongeacht of je aangeeft dat je rookt, eens per jaar moet vragen naar veranderingen in je situatie.

Zelf doorgeven aan je huidige verzekeraar

Wat betreft roken geldt dat je geen nieuwe gezondheidsverklaring hoeft te overleggen, wanneer je je huidige verzekeraar informeert dat je gestopt bent. ‘Naar aanleiding van deze vragen ga ik mijn verzekering eens goed nakijken’, zo laat een deelnemer weten, en dat is een goed idee.

Let echter wel op als je wil overstappen naar een andere verzekeraar. Roken is, zoals hierboven al genoemd wordt, niet het enige risico in het leven. Wanneer je bij een nieuwe verzekeraar een nieuwe medische verklaring moet overleggen, kan het zijn dat de premie alsnog ongunstig voor je uitpakt – of wellicht zijn de voorwaarden van een nieuwe verzekering minder gunstig. Zoek dat dus altijd van tevoren goed uit.

In de radio-uitzending: ex-rokers kunnen fors besparen

Orv, levensverzekering of uitvaartverzekering?

Ruim 13.000 mensen deden mee aan het onderzoek. Daarvan geven 4.700 mensen aan dat zij een overlijdensrisicoverzekering (orv) hebben. Er is ook een groep van ruim 1.400 mensen die zegt niet te weten of zij een dergelijke verzekering hebben. Meer onduidelijkheid rondom de orv blijkt ook uit de open antwoorden: sommige mensen verwarren de orv met bijvoorbeeld een uitvaartverzekering. Hoe zit het?

Een overlijdensrisicoverzekering is een soort levensverzekering, net zoals de uitvaartverzekering (die de kosten van je uitvaart dekt), en de lijfrenteverzekering dat zijn. Een overlijdensrisicoverzekering dekt (hypotheek)kosten voor je nabestaanden wanneer jouw inkomsten wegvallen doordat je komt te overlijden. Een overlijdensrisicoverzekering heeft een bepaalde looptijd. Bijvoorbeeld tot je pensioen. Kom je na die looptijd te overlijden, dan krijg je ook niets uitbetaald. Bekijk het onderwerp over de overlijdensrisicoverzekering waarin we alles hierover bij elkaar hebben gezet, of lees dit artikel:

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Over dit onderzoek

Het onderzoek over stoppen met roken en je overlijdensrisicoverzekering is ingevuld door 13.381 mensen, tussen 31 mei en 7 juni 2019. De meerderheid is lid van het Radar Testpanel. Deze groep mensen wordt regelmatig gevraagd om mee te doen aan onderzoeken over onderwerpen die Radar behandelt in de uitzending, in het magazine Radar Plus of op de site. Ook uitnodigingen ontvangen? Meld je aan via deze intake-vragenlijst.