Aantal asbestdaken Nederland in kaart gebracht

asbestdaken-24052019.jpg

Nederland telt vele honderdduizenden daken waarin asbest is verwerkt. Het wetsvoorstel om alle asbesthoudende daken vanaf 2025 te verbieden, waarover de Eerste Kamer dinsdag debatteert, kan voor de eigenaren een dure aangelegenheid worden.

De Omgevingsdienst regio Utrecht brengt het aantal asbestdaken in Nederland in kaart. In 182 gemeenten bevinden zich bijna 400.000 daken waarin asbest zit, met een totale oppervlakte van bijna 60 miljoen vierkante meter. Van 173 gemeenten zijn de aantallen nog niet bekend. De kaart is gemaakt op verzoek van de Tweede Kamer en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Landelijk stimuleringsfonds

Veel gemeenten geven al voorlichting over het verbod op asbesthoudende daken. Ze schrijven de eigenaren aan en zoeken samenwerking met collectieve aanbieders van vervangende daken. Landelijk wordt er gewerkt aan een stimuleringsfonds, waar dakeigenaren kunnen lenen om hun asbesthoudende dak te vervangen.

Bron: ANP