background branding

Aantal meldingen bij NVWA over besmet voedsel verdrievoudigd

nvwa-20191123.jpg

In drie jaar tijd is het aantal meldingen van besmet voedsel meer dan verdrievoudigd. Waar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2015 nog zo'n duizend meldingen kreeg over producten waarop ziekmakende bacteriën zoals salmonella en listeria zijn aangetroffen, liep het aantal meldingen vorig jaar op tot ruim 3.200. Is het slechter gesteld met de veiligheid van ons voedsel, of spelen bedrijven simpelweg vaker open kaart?

Voedselproducenten hebben de plicht om hun waren regelmatig te controleren en de NVWA op de hoogte te stellen indien er onregelmatigheden worden geconstateerd, zo meldt microbioloog Coen van der Weijden van de NVWA aan het AD. De voedselwaakhond constateert dat producenten vaker open kaart spelen, wat onder meer te maken heeft met angst voor imagoschade en eventuele represailles. 

Strenge aanpak noodzakelijk

Omdat er in het recente verleden sprake was van meerdere schandalen waarin de voedselveiligheid in het geding was, kan Van der Weijden niet anders dan concluderen dat de voedselveiligheid gebaat is bij een strenge aanpak. Denk bijvoorbeeld aan de recente listeria-besmetting bij vleeswarenproducent Offerman, die in Nederland tot drie doden heeft geleid.

Om de voedselveiligheid beter te kunnen waarborgen, wordt de beoordeling van slachthuizen sinds vorig jaar openbaar gemaakt. Van der Weijden: 'Het is een stok achter de deur voor bedrijven om de voedselveiligheid te waarborgen.'

'Levensmiddelenindustrie maakt grote stappen'

Inspecteurs van de NVWA hebben al enige tijd meer aandacht voor controles en metingen met het oog op de voedselveiligheid, meldt Van der Weijden. Het effect daarvan is te zien. Doordat zowel de levensmiddelenindustrie als de inspecteurs van de NVWA meer zijn gaan zien, loopt ook het aantal meldingen en terugroepacties op.

Hoewel de stijging van het aantal meldingen anders impliceert, is er volgens Van der Weijden eerder sprake van een verbetering dan van een verslechtering van de voedselveiligheid: 'Er worden nu producten uit de handel gehaald die we anders hadden gemist.'

Bron: AD.nl