Aantal weigeraars in donorregister gestegen

meer-weigeraars-donorregistratie09082018.jpg

Het aantal personen vanaf twaalf jaar dat zich heeft laten opnemen in het donorregister bedraagt inmiddels 6,3 miljoen, meldt het Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarvan hebben er inmiddels 1,9 miljoen expliciet geen toestemming tot orgaandonatie gegeven. In 2016 weigerden er nog 1,6 miljoen mensen.

In 2020 wordt een nieuwe donorwet van kracht, die regelt dat iedereen vanaf achttien jaar die geen andere keuze heeft opgegeven als donor in het register wordt opgenomen.

In 2018 werden bijna 8,7 miljoen personen van twaalf jaar of ouder geteld die niet in het donorregister voorkomen. Meer dan de helft van de nu wel geregistreerde personen wil geheel of gedeeltelijk donor zijn: 3,7 miljoen tegen 3,6 miljoen in 2016. Bijna een derde wil dat dus helemaal niet en 11 procent laat de keuze aan anderen die ze daarvoor aanwijzen.Lees ook: Bijna 2 miljoen Nederlanders geven expliciet aan dat ze geen donor willen zijn

Bron: ANP