background branding

Aantal werkende 55-plussers in de lift

780x439_ouderenwerk.jpg

Meer mensen van 55 jaar en ouder hebben een baan van minstens 12 uur per week. Die groep werkenden dikte het afgelopen kwartaal het sterkst aan, zo wijzen de jongste cijfers uit van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eind september waren er zo'n 1,9 miljoen mensen van minstens 55 jaar met een baan. Dat was 21.000 meer dan een kwartaal eerder. Ter vergelijking, de groep werkenden tussen 35 en 55 jaar bleef in de periode nagenoeg stabiel op 3,8 miljoen. Volgens het CBS spelen factoren als vergrijzing, het afschaffen van prepensioenregelingen en de verhoging van de AOW-leeftijd een rol in de groei van het aantal werkenden van 55 jaar en ouder.

Vooral het aantal mensen met betaald werk tussen 55 jaar en 65 jaar stijgt hard de afgelopen jaren. Die groep groeide het afgelopen kwartaal tot ruim 1,6 miljoen van net geen 1,3 miljoen vijf jaar geleden.

Bekijk Radar Extra over 50-plussers op de arbeidsmarkt

Bron: ANP