Aantal werklozen in Nederland is verder gedaald

werkloosheid-16052019.jpg

Het aantal werklozen is in april verder gedaald, naar 300.000. Dat komt neer op 3,3 procent van de beroepsbevolking, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk nam de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11.000 per maand toe. In april waren er 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 10.000 per maand. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn.

Volgens het statistiekbureau hadden 4,1 miljoen mensen om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast de eerder genoemde werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden overigens niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 7000 per maand toegenomen.

Aantal ww-uitkeringen is gedaald

Uitkeringsinstantie UWV verstrekte eind april 257.000 ww-uitkeringen. Daarmee daalt het aantal ww-uitkeringen alweer drie maanden op rij. Ten opzichte van eind april vorig jaar is er sprake van een daling met 18 procent. Na een stijging in januari is het aantal ww-uitkeringen inmiddels ook weer lager dan eind 2018, toen er nog 263.000 ww-uitkeringen verstrekt werden.

Werkloosheid is laag vergeleken met andere landen

Internationaal gezien is de werkloosheid in Nederland overigens laag. Met een percentage van 3,3 staat Nederland in de Europese Unie in de top drie met de laagste werkloosheid. Alleen in Tsjechië en Duitsland was het percentage werklozen lager. Het hoogst was de werkloosheid in Spanje en Griekenland, waar respectievelijk 14,0 en 18,5 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos was.

Bron: ANP