background branding

'Aanvullend partnerverlof is duurder voor wie minder verdient'

20082021ouderschapsverlof.jpg

Aanvullend partnerverlof opnemen is voor mensen met een inkomen rond het minimumloon duurder dan voor iemand met een modaal inkomen. Door belastingeffecten valt hun inkomen tijdens het verlof veel harder terug, blijkt uit berekeningen van NRC.

Sinds vorig jaar juli hebben partners (vaders en 'meemoeders') na de geboorte van hun kind niet alleen recht op een week volledig betaald verlof, maar ook op vijf weken 'aanvullend partnerverlof', tegen 70 procent van hun salaris. Uitkeringsinstantie UWV betaalt dit.

'Laagste inkomens worden dertig procent lager'

Voor de meeste mensen leidt dit partnerverlof tot een netto-inkomensverlies van 20 procent. Maar de laagste inkomens gaan er door negatieve belastingeffecten rond de 30 procent op achteruit. Het nadeel is het grootst rond het minimumloon (bruto 1701 euro per maand). Daarna loopt het nadeel geleidelijk af tot een inkomen van ongeveer 10 procent boven het minimumloon.

NRC maakte de berekeningen met behulp van online rekentool BerekenHet.nl en liet die narekenen door een financieel deskundige.

Bron: ANP Mediawatch / NRC