Aanvullende zorgverzekering - Reactie KNGF

fysio's site.jpg

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft jullie webartikel van hedenochtend met grote belangstelling gelezen. Het is naar onze mening een goede zaak dat er aandacht wordt besteed aan de kwaliteit en het gebruik van de aanvullende zorgverzekering.

In aanvulling op jullie onderzoek willen wij graag het volgende meegeven.

Het KNGF waarschuwt -evenals andere zorgorganisaties in de eerste lijn- al jarenlang voor de gestage uitholling van de aanvullende zorgverzekering (AV) die wordt veroorzaakt door een jaarlijks dalend aantal vergoedingen tegen een telkens hogere premie.

De AV is hierdoor verworden tot een financieringsvorm van zorg, in plaats van wat het zou moeten zijn; een verzekering tegen onvoorziene kosten voor noodzakelijke zorg. Tegelijkertijd zien we dat het aantal en de inhoud van de polissen steeds moeilijker te doorgronden is voor de gemiddelde consument.

Het is niet verwonderlijk dat mensen bij stijgende premies en dalende vergoedingen steeds vaker gaan berekenen of het niet afsluiten van een AV wellicht goedkoper zou kunnen zijn. Echter, daarmee neemt het risico op onverwacht hoge zorgkosten natuurlijk toe. Dat is wellicht niet erg voor mensen die de kosten voor deze verzekerbare zorg zelf kunnen betalen, maar de leden van het KNGF -de fysiotherapeuten van Nederland- merken steeds vaker dat mensen met lagere inkomens zorg gaan mijden. Ze kunnen inmiddels de premie voor een AV niet meer betalen, maar zijn ook niet in staat om de onvoorziene kosten voor fysiotherapeutische zorg zelf te betalen.

Het gevolg van deze trend is dat de onbehandelde klachten van deze in aantal groeiende groep mensen in de loop van de tijd verergeren, waarna onvermijdelijk een beroep moet worden gedaan op veel duurdere -maar wél uit de basisverzekering vergoede- zorg in de tweede lijn in de vorm van medisch specialistische zorg, ziekenhuisopname en operaties.

Niet alleen worden deze mensen gedupeerd door de uitholling van de AV, maar hun ziekzijn duurt langer, de behandelingen in de tweede lijn zijn invasiever en de kosten van de gezondheidszorg zijn veel hoger.

Het KNGF heeft het kabinet en de Tweede Kamer bij herhaling op deze trend gewezen en daarbij telkens aangegeven dat de noodzakelijke zorg die fysiotherapeuten leveren, beschikbaar en toegankelijk moet zijn voor eenieder die dat nodig heeft door deze onder te brengen in de basisverzekering. Daarnaast heeft het KNGF ook bij zorgverzekeraars steeds gepleit voor het voorkomen van veel duurdere zorg in de tweede lijn door fysiotherapie bereikbaar te houden voor de hele bevolking. 

Wij denken dat het in het belang van patiënten en de samenleving is als jullie aan het bovenstaande aandacht zouden besteden.