Aanzienlijk minder klachten vuurwerkoverlast

vuurwerk_blije_mensen_123rf_780.jpg

Het meldpunt vuurwerkoverlast heeft rond de jaarwisseling 45.000 meldingen gekregen over vuurwerkoverlast, het laagste aantal in vijf jaar. Volgens initiatiefnemer van het meldpunt Arno Bonte kwamen er een jaar eerder nog 89.000 meldingen binnen. Dat betekent een afname van bijna 50 procent.

'Het aantal klachten over te vroeg afgestoken vuurwerk en gestreste huisdieren is fors teruggelopen. De maatschappelijke discussie over vuurwerkoverlast heeft tot meer bewustwording geleid en tot verschuiving van de sociale norm. Mensen houden nu meer rekening met elkaar. Het duidelijkst zie je dat in vuurwerkvrije zones, waar ondanks een gebrek aan handhaving nauwelijks vuurwerk is afgestoken', aldus Bonte.

Zwaarder en gevaarlijker

Toch is er een toename van meldingen over vuurwerkletsel en gevaarlijke situaties op straat: ruim 1500 tegen 900 het jaar daarvoor. 'Het vuurwerk is in de afgelopen jaren steeds zwaarder en gevaarlijker geworden. Veel mensen durven daardoor met oud en nieuw de straat niet meer op', zegt de initiatiefnemer.

Het meldpunt is een idee van dertig lokale GroenLinks-fracties. Leden van deze politieke partij willen laten zien hoeveel mensen last hebben van vuurwerk.

Bron: ANP