background branding

ABN benadeelt klanten met boeterente

ABN berekent klanten onterecht te veel boeterente. Alleen mensen die klagen bij de bank krijgen tot nu toe hun teveel betaalde boete terug. Dat roept de vraag op hoeveel mensen onterecht te veel boete hebben betaald.

Mensen die klagen zijn vaak financieel deskundig en weten precies hoe een dergelijke boete berekend moet worden. Het is heel goed denkbaar dat mensen die hun weg minder goed weten met cijfertjes, onterecht te veel betaald hebben en daar nooit meer iets van horen.

Narekenen

De vrouw uit de reportage heeft zelf heel lang bij een bank gewerkt. Zij heeft dergelijke berekeningen ook voor anderen gemaakt en wist dus precies hoe ze haar eigen boete moest berekenen. De boete die ze van ABN AMRO kreeg voorgeschoteld, viel echter vele malen hoger uit dan ze zelf had berekend. Pas nadat ze een officiële klacht indiende, gaf de bank haar gelijk en werd het bedrag dat ze te veel had betaald teruggestort.

Compensatie beloofd

ABN AMRO zegt in de uitzending van vanavond het hypotheekdossier te zullen doorlichten, en iedereen die een te hoge boete heeft betaald, te zullen compenseren. Klanten hoeven hier niets voor te doen.

Fouten

Hoe kan het dat de boete zoveel te hoog uitvalt? De bank berekent de boete dan bijvoorbeeld met een te lage vergelijkingsrente. In de voorwaarden van de klant staat een ander, hoger, rentepercentage genoemd. Hoe lager de rente waarmee de boete berekend wordt, des te hoger is de boete die de klant moet betalen.

Ook komt het voor dat de bank kortingen doorberekent in de boete die helemaal niet mogen worden berekend. Of dat er met een te hoge woningwaarde wordt gerekend. Of dat er meningsverschil is over het bedrag dat boetevrij mag worden afgelost.

Vaak kunnen de voorwaarden waarin staat beschreven hoe de boete wordt berekend op meerdere manieren worden uitgelegd. Opvallend is dan dat de bank altijd kiest voor de uitleg die in het belang is van de bank. De klant wordt dus niet centraal gesteld.

Waarom eigenlijk een boete?

Mensen die willen profiteren van de lage hypotheekrente en die dus hun renteperiode aanpassen, kunnen te maken krijgen met een boeterente. Ook mensen die meer aflossen dan is toegestaan, moeten een boete betalen.

Alleen mensen die een rentevaste periode hebben afgesproken met de bank moeten boete betalen als ze eerder aflossen of over willen stappen. Die boete betaal je om de bank te compenseren voor het verlies aan rente. Als je naar een lagere rente overstapt, ga je minder betalen. Terwijl de bank wel op meer gerekend had. Om de bank voor dat verlies te compenseren, moet je een boete betalen.

Als je eerder aflost, speelt eigenlijk hetzelfde. Je gaat dan over minder schuld rente betalen en dat betekent dus dat de bank inkomsten misloopt. Om dat verlies te compenseren, moet je dan een boete betalen.

Forumreacties

17
  • Door Radar

Klanten van ABN AMRO krijgen een verkeerde berekening voorgeschoteld waardoor ze honderden of wel duizenden euro’s te veel betalen aan boeterente. En pas als de klant daar zelf over begint, herstelt de bank de fout. Mensen die willen profiteren van een lage hypotheekrente en dus naar een lage rente willen overstappen krijgen te maken met deze boete, net als mensen die extra willen aflossen. Lees meer: http://www.radartv.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/11-05-2015/abn-benadeelt-klanten-met-te-hoge-boetes/ Maandag 11 mei in Radar, 20:30 uur op NPO 1

  • Door Joepie Joepie

Welke andere kosten (zoals administratie kosten) brengt ABN in rekening voor hun klanten?

  • Door Tuihanti

Tja, een logisch verhaal. De banken pakken je linksom en als dat niet werkt rechtsom en dat doen ze omdat ze er mee weg komen.