background branding

ABP deelt extraatje van 300 euro uit

Pensioenfonds ABP (leraren en ambtenaren) geeft zijn ruim 700.000 gepensioneerden in maart volgend jaar een extra uitkering van 300 euro.

De bonus is onderdeel van een pakket maatregelen waarmee ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, zijn verbeterde financiële positie ten goede laat komen aan de (gepensioneerde) werknemers bij overheid en onderwijs. Per saldo stijgen de pensioenuitkering en pensioentoezeggingen met 4 procent.

Ongeveer een kwart van de Nederlandse huishoudens is financieel verbonden met de gang van zaken bij ABP.Prijscompensatie

Het pensioenfonds heeft de verbeteringen vanochtend bekendgemaakt. De werknemers en gepensioneerden krijgen voor het eerst in enkele jaren de volledige prijscompensatie uitgekeerd over hun pensioenrechten. Dat komt uit op 2,05 procent.

Deze prijscompensatie, de zogeheten indexatie, is het gemiddelde van de loonstijging in de verschillende sectoren waarin de werknemers bij overheid en onderwijs actief zijn. Behalve deze compensatie geeft ABP ook een uitkering omdat ABP de afgelopen jaren door zijn verzwakte financiële positie niet de volledige indexatie kon uitkeren. Deze na-uitkering bedraagt maximaal bijna 2 procent, zo blijkt uit een persbericht van ABP.Financiële positie

Het pakket financiële maatregelen voor de werknemers en gepensioneerden is mogelijk gemaakt door de rappe verbetering van de financiële positie van het fonds. Het herstel van de afgelopen jaren is het gevolg van de hoger dan verwachte beleggingsopbrengsten en een stijgende langetermijnrente.

De pensioenpremie die ABP rekent aan zijn werkgevers en werknemers stijgt licht. Van de premie van 19,6 procent over het salaris minus de toekomstige AOW-uitkering moet de werkgever 70 procent voor zijn rekening nemen en de werknemer 30 procent.

Bron: NRC Handelsblad