background branding

ABP gaat definitief korten

ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, gaat definitief de pensioenen per 1 april met 0,5 procent verlagen. Mogelijk moeten de pensioenen in 2014 nog verder worden gekort. Dat heeft het ambtenarenpensioenfonds vrijdag bekendgemaakt.

'De verlaging van het pensioen bij ABP is een pijnlijk en moeilijk besluit geweest. Ik ben me ervan bewust dat dit voor onze deelnemers heel teleurstellend is. Ik snap dat het voor deelnemers lastig te begrijpen is dat we ondanks goede beleggingsresultaten toch een verlaging van 0,5 procent moeten doorvoeren', zegt ABP-voorzitter Henk Brouwer. Het fonds liet half december al weten dat de pensioenen voor ambtenaren en onderwijspersoneel zeer waarschijnlijk verlaagd zou moeten worden.

ABP zag zijn dekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre een fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen, aan het einde van het jaar verslechteren tot 96 procent. In het derde kwartaal bedroeg deze nog 97 procent. De verslechtering heeft volgens Brouwer 'alles te maken met de extreem lage rente en de wederom gestegen levensverwachting.' De kortingsmaatregel draagt volgens hem bij aan herstel en is op grond van de huidige regelgeving onvermijdelijk.

ABP moet in 2014 mogelijk opnieuw korten als de financiële situatie van het fonds niet verbetert in de loop van dit jaar. Op basis van huidige kennis schat het fonds dat de verlaging dan 1,6 procent zal zijn. 'Als ABP eind 2013 een dekkingsgraad van 104,3 procent bereikt, hoeft het fonds geen nieuwe korting door te voeren', aldus de voorzitter.

De korting voor dit jaar geldt voor zowel het pensioen van mensen die pensioen opbouwen als mensen die pensioen ontvangen. Heel groot zijn de gevolgen van de maatregel niet. Voor een gepensioneerde met een gemiddeld ABP-pensioen van 700 euro netto per maand, betekent het een maandelijkse verlaging van ongeveer 3,50 euro per maand.

Aan de beleggingsresultaten van ABP lag het niet het afgelopen jaar. De pensioenreus zag zijn bezittingen in 2012 met 35 miljard euro, ofwel 13,7 procent, groeien dankzij winsten met beleggingen.

Bron: ANP