background branding

ABP verhoogt pensioenpremies al dit jaar

Ambtenarenpensioenfonds ABP gaat tijdelijk de premies op pensioenen verhogen en het beleggingsrisico verlagen. Daarmee wil het grootste pensioenfonds van Nederland in ruim vier jaar uit het dekkingstekort komen.

Dat maakte het pensioenfonds dinsdag bekend. Het gaat om een tijdelijke opslag van 1 procentpunt per 1 juli van dit jaar en een verhoging van 2 procentpunt per 1 januari 2010. Werkenden en werkgevers moeten de premieverhoging samen betalen.

Als het herstel sneller verloopt dan nu voorzien kan de opslag lager uitvallen, aldus ABP. De verhoging komt voor 2009 uit op 0,2 miljard euro, op een totale jaarpremie van 6 miljard euro.

,,Met de premie-opslag zijn we acht maanden eerder uit het dekkingstekort'', aldus bestuursvoorzitter Elco Brinkman. ,,Daarmee kunnen we het herstel versnellen.'' Brinkman gaf op zijn laatste dag als ABP-topman zijn ,,allersomberste'' persconferentie van de afgelopen jaren. ,,Ik had een aardiger afscheidskadootje willen geven, ook omdat ik zelf wat ouder word.''

ABP, dat het herstelplan ter goedkeuring heeft voorgelegd aan De Nederlandsche Bank (DNB), gaat vooralsnog niet korten op de pensioenen. ,,We zetten alles op alles om korting van de pensioenrechten te voorkomen'', aldus Brinkman. Als het herstel langzamer gaat dan in het plan is voorzien, is korting op de pensioenen echter wel een optie.

Het pensioenfonds had eind 2008 een dekkingsgraad van 89,5 procent, waarmee het dekkingstekort neerkomt op 28,6 miljard euro. Eind 2007 bedroeg de dekkingsgraad nog 140 procent. De dekkingsgraad kon ongekend snel dalen door de financiële crisis, die teruggevallen vermogensmarkten en een sterk gedaalde kapitaalmarktrente tot gevolg had.

Volgens de regels is het minimaal vereiste dekkingsniveau 105 procent, waarbij een pensioenfonds minimaal 1,05 euro in kas heeft tegenover elke euro aan verplichtingen. Het herstelplan van ABP moet ervoor zorgen dat de dekkingsgraad na vijf jaar weer minimaal 105 procent is en na vijftien jaar minimaal 125 procent.

Door niet te indexeren per januari, dat wil zeggen de hoogte van de pensioenuitkering laten meestijgen met de inflatie, is een verdere daling van de dekkingsgraad volgens het pensioenfonds voorkomen.

Het pensioenfonds maakt dit jaar de plannen concreet om de beleggingsrisico's te verminderen in de komende drie jaar. ABP heeft een reservetekort van 66,2 miljard euro. Om hiervan te herstellen denkt het fonds een herstelperiode van twaalf jaar en negen maanden nodig te hebben. Het lagere risicoprofiel kort deze termijn met acht maanden in, aldus ABP.

Bron: ANP