background branding

ABP voorziet lager pensioen jongeren

Door de plannen van VVD en PvdA lijkt het halen van een pensioen van 70 procent van het gemiddelde inkomen verder uit beeld te raken. Het ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, heeft dat dinsdag gezegd in reactie op het regeerakkoord.

Daarin staat dat de jaarlijkse pensioenopbouw met 0,4 procent wordt verlaagd, na een eerdere verlaging van 0,1 procent. Dat lijkt niet veel, maar leidt bij een pensioenopbouw van 40 jaar tot een pensioenbedrag dat ongeveer 20 procent lager is, aldus ABP. Voor jongeren wordt het hierdoor moeilijker eenzelfde pensioen op te bouwen als gepensioneerden van nu, zegt het pensioenfonds voor ambtenaren en onderwijzend personeel.

ABP heeft ook moeite met het invoeren van een grens voor de aftrekbaarheid van pensioenpremies. Boven een inkomen van 100.000 euro zijn de premies straks niet meer aftrekbaar voor de belasting. 'Als grenzen in de toekomst verder verschoven worden, zou uitholling van het stelsel dreigen.'

Bron: ANP