background branding

Actie tegen tariefsverhoging orthodontist

De Consumentenbond en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verzetten zich fel tegen de prijsverhoging van beugels en andere behandelingen door de orthodontist. Ook vragen ze minister Ab Klink van Volksgezondheid om terughoudend te zijn in het vrijgeven van de tarieven orthodontie met ingang van 1 januari 2010.

Vanaf 1 juli 2009 gaan de tarieven voor onder meer beugels en andere behandelingen van orthodontisten met gemiddeld 13 procent omhoog. Dat gebeurt na een besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De Consumentenbond en ZN zijn fel tegen de verhoging. Ze noemen de gang van zaken onacceptabel en eisen dat het besluit wordt ingetrokken.

De organisaties kijken of ze juridische stappen kunnen ondernemen tegen deze prijsverhoging omdat die plaatsvindt in het lopende verzekeringsjaar. De verhoging is volgens de partijen niet gebaseerd op een gedegen kostenonderzoek. ,,Dat kostenonderzoek volgt pas later, terwijl nu de prijzen al omhoog gaan. Dit is de omgekeerde volgorde. Doordat het middenin het jaar gebeurt, is het ook een typisch geval van tijdens het spel de regels veranderen'', reageert Bart Combée, directeur van de Consumentenbond.

De organisaties vinden dat dit soort structurele prijsverhogingen alleen aan het begin van het verzekeringsjaar kunnen worden doorgevoerd en dan ook pas na een ,,grondige onderbouwing''. ,,Consumenten kunnen zich hier niet meer voor verzekeren, wat direct de rechtzekerheid van de consument raakt.''

De tarieven moeten volgens de partijen nog niet worden vrijgegeven omdat de kwaliteit van de orthodontisten nog niet kan worden beoordeeld. Er zijn volgens de Consumentenbond en de ZN nog geen eenduidige kwaliteitsindicatoren beschikbaar die breed worden gedeeld. ,,De consument wordt hierdoor direct op achterstand gezet in een vrije markt voor orthodontie.''

Bron: ANP