Actie voor vergoeding verwijdering borstimplantaten – Reactie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

reactie_implantaten_vws_2809.png

Hieronder lees je de reactie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de uitzending van Radar over borstimplantaten.

Enquête

'Ik vind het vervelend om te lezen dat vrouwen nog steeds het gevoel hebben zich niet gehoord te voelen door hun huisarts/specialist. Het gaat hier vaak om ingrijpende gebeurtenissen waar vrouwen veel hinder van ondervinden. Daarom zal ik in gesprek blijven met patiëntenverenigingen en artsen om waar nodig de informatievoorziening te verbeteren en aandacht te vragen voor dit onderwerp', aldus minister Tamara van Ark

Onderzoek RIVM

Ze vervolgt: 'Mijn ambtsvoorganger heeft een meerjarige studie uitgezet bij het RIVM, in samenwerking met onder andere het Nivel, Amsterdam UMC, AvL, Maastricht University, naar de bijwerkingen van siliconen borstimplantaten (SBI) en naar geëxplanteerde SBI van vrouwen. Deze onderzoeken zijn opgezet met zoveel mogelijk belanghebbenden in het veld van (borst)implantaten. Ik zal de onderzoekers vragen om de informatie uit de uitzending te bekijken en eventueel te betrekken in het onderzoek.'

Explantatie

'In mei 2018 heeft het Zorginstituut duidelijk op een rij gezet wanneer er sprake is van medische noodzaak voor explantatie. Er kunnen natuurlijk nieuwe situaties aan het licht komen waarin het medisch noodzakelijk kan zijn om borstprothesen te verwijderen. Deze situaties kan ik niet bepalen. Nieuwe criteria zijn voor te leggen aan het Zorginstituut, als het valt te beargumenteren dat er een medische noodzaak is. Artsen raden explantaties, zonder medische noodzaak, nadrukkelijk af vanwege de risico’s die zo’n operatie met zich meebrengt.'