Actie voor vergoeding verwijdering borstimplantaten – Reactie Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RIVM-logo-reactie-implantaten-2809.jpg

Hieronder lees je de reactie van het  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op de uitzending van Radar over borstimplantaten.

We zijn twee deelprojecten gestart en voor twee projecten zijn we nog aan het werven. Het betreft vierjarige onderzoeken, dus voorlopig is hier niets nieuws over te melden  Het deelproject dat gestart is, is het project met Amsterdam UMC, locatie VUmc. Dat is het patiëntgebonden onderzoek bij vrouwen die ernstige klachten van siliconen borstimplantaat ervaren.