Actie voor vergoeding verwijdering borstimplantaten – Reactie Zorginstituut Nederland

zorginstituutnederland-implantaten-2809.jpg

Hieronder lees je de reactie van Zorginstituut Nederland op de uitzending van Radar over borstimplantaten.

Vrouwen die zich zorgen maken kunnen zich altijd melden bij hun arts. De arts zal vervolgens de zorgen en/of klachten van de vrouwen onderzoeken, en eventueel verder actie ondernemen. Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen de risico's van het implantaat en de risico's van een operatie. Zorg die medisch noodzakelijk is wordt vergoed. Als er sprake is van medische noodzaak zal er in principe gekozen worden voor verwijdering van de borstimplantaten.
 
In mei 2018 heeft het Zorginstituut op een rij gezet in welke gevallen er sprake is van medische noodzaak. Sindsdien kan ook bij vrouwen die aanhoudende systemische klachten hebben, het verwijderen van siliconen borstimplantaten worden vergoed.

De huidige stand van zaken is daarmee als volgt: verwijderen van borstprothesen kan worden vergoed bij
(en dan citeer ik de Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch-chirurgische aard van 15 februari 2019 ):

  • Een ruptuur of lekkage van een siliconenprothese, welke aangetoond is door een mammografie/echo/MRI.
  • Kapselvorming Baker-klasse IV (alleen bij klasse IV is er sprake van (ernstige) pijnklachten).
  • Een persisterende/recidiverende infectie door de aanwezigheid van de prothese, welke niet reageert op andere behandelingen zoals antibiotica.
  • Interferentie met de behandeling van borstkanker (bijvoorbeeld radiotherapie) door aanwezigheid van een borstprothese.
  • Een Borstimplantaat geassocieerd anaplastisch grootcellig T-cel lymfoom (BIA-ALCL), aangetoond door middel van pathologisch anatomisch onderzoek met cytologische punctie of histologisch biopt.
  • Bij ernstige en aanhoudende systemische klachten, waarbij andere mogelijke oorzakelijke factoren voor deze klachten, anders dan de borstprothesen, door uitgebreid internistisch onderzoek zijn uitgesloten en er geen andere behandelmogelijkheden meer zijn dan verwijdering van de borstprothesen. Een causale relatie tussen de aanwezigheid van een borstprothese en dit soort klachten is niet wetenschappelijk aangetoond.

 Zie ook de website met werkwijzer van De Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV):