Actie voor vergoeding verwijdering borstimplantaten – Reactie Zorgverzekeraars Nederland

ZN-280920-implantaten.jpg

Hieronder lees je de reactie van Zorgverzekeraars Nederland op de uitzending van Radar over borstimplantaten.

Het Zorginstituut heeft bepaald dat het verwijderen van een borstprothese (explantatie) verzekerde zorg is op het moment dat de klachten mogelijk het gevolg zijn van de borstprothese (zie ook het standpunt van het Zorginstituut op dit gebied). Zorgverzekeraars vinden het een goede zaak dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar methoden om vast te kunnen stellen of de prothese inderdaad de oorzaak is van de klachten. Na overeenstemming tussen het Zorginstituut, de zorgverzekeraars en de wetenschap, kunnen de resultaten van dat onderzoek in praktijk worden gebracht. Op die manier dragen we samen bij aan bewezen en gepaste zorg voor verzekerden.