Adresloket.nl geeft waardeloos advies aan minderbedeelden

Als je geen vaste woon- of verblijfplaats hebt, is het noodzakelijk om een postadres te hebben. Je hebt dit nodig voor het aanvragen van toeslagen, een zorgverzekering en een uitkering. Ook dakloze Eugène is op zoek naar een postadres. Hij heeft het nodig om zijn leven weer op de rit te krijgen. Online vindt hij de site adresloket.nl.

Op de site staat dat je in 3 stappen een inschrijfadres kan regelen. In heel Nederland. Hij schrijft zich in tegen betaling van 37 euro met de gedachte dat zijn problemen hiermee opgelost zijn. Na de inschrijving krijgt hij een pagina met tips. Een van de tips is dat je bij het Leger des Heils een brief kunt aanvragen waarmee je in iedere willekeurige gemeente een postadres kan krijgen.

Opgetogen gaat Eugène naar het Leger des Heils en vraagt aan vrijwilliger Alexandra om hem te helpen. Alexandra is verbaasd: 'Je kunt helemaal geen brief krijgen bij het Leger des Heils met bevestiging dat je geen vaste woon- of verblijfplaats hebt. Ook klopt het niet dat je bij iedere willekeurige gemeente een postadres kunt aanvragen'. Eugene is zijn geld kwijt.

'Tips van adresloket.nl zijn onzin'

'De tips die hij bij zijn inschrijving bij adresloket.nl heeft gekregen zijn onzin', aldus Alexandra. Verontwaardigd vraagt Alexandra de hulp van onze verslaggever Fons Hendriks. Ze is kwaad: 'Dit bedrijf maakt misbruik van kwetsbare mensen en troggelt hen geld af.'

Fons gaat op onderzoek uit en probeert de eigenaar van het bedrijf achter adresloket.nl te traceren. Maar wat hij ook probeert, via mail en telefoon, hij krijgt niemand te pakken. Dan maar naar het adres dat bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel staat. Ook daar vindt Fons niet het bedrijf, maar het gemeentehuis.

Het geld krijgen we niet terug

Helaas kunnen we het geld op deze manier niet terug krijgen. Ook kunnen we de eigenaar niet vragen naar zijn motieven. Het enige dat Fons kan doen is bij alle instanties aan te geven dat dit bedrijf zijn beloftes op de site niet nakomt. De Autoriteit Consument & Markt is inmiddels op de hoogte evenals de Kamer van Koophandel. Het Leger des Heils laat in een reactie weten dat ze kennis hebben genomen van de werkwijze van adresloket.nl en dat ze constateren dat dit niet conform de werkelijkheid is. Een briefadres is niet zomaar te koop.

Maar wat schets onze verbazing. Ondanks het feit dat Fons het bedrijf niet heeft kunnen bereiken via de mail en telefonisch, heeft het bedrijf vandaag, maandag 27 januari, de site aangepast. Waar eerder stond dat je een inschrijfadres kan regelen, staat nu dat mensen die op zoek zijn naar een inschrijfadres een handleiding kunnen downloaden.

Hieronder lees je de hele reactie van het Leger des Heils:

'We zien bij het Leger des Heils dat veel mensen zonder vaste woon of verblijfplaats geen briefadres (meer) hebben. In onze laagdrempelige opvang voorzieningen helpen we hen met het aanvragen daarbij. Want met een briefadres kun je je inschrijven bij de gemeente, een uitkering aanvragen en een zorgverzekering afsluiten. Een briefadres is voor veel mensen weer een eerste stap naar herstel van het gewone leven.

Maatschappelijke organisatie zoals het Leger des Heils helpen mensen bij het aanvragen van een briefadres. Of je in aanmerking komt voor een briefadres verschilt nogal lokaal. Want bij de ene gemeente kom je wel in aanmerking voor een briefadres en bij een andere niet. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar regiobinding (of je uit de betreffende regio komt).

We hebben kennis genomen van de werkwijze van www.adresloket en we constateren dat dit niet conform de werkelijkheid is. Een briefadres is niet zomaar te koop.'

Forumreacties

3
  • Door Radar

De website van adresloket zegt je te helpen aan een postadres als je geen vaste woon- of verblijfplaats hebt. Na inschrijving en betaling blijk je niets aan het advies te hebben en heb je ook nog steeds geen postadres. Wie zit er achter adresloket en klopt het adres waar zij gevestigd zitten wel? Fons zoekt het uit. Bekijk het fragment hier terug: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/adresloketnl-geeft-waardeloos-advies-aan-minderbedeelden/

  • Door Lady1234

Het is geen slecht advies. Het zijn gewoon oplichters. Simpel.

  • Door Zakens

Even wat nagekeken hierover maar de procedure kan natuurlijk verschillen per gemeente. Maar alle gemeentes verlangen een inschrijving bij een hulporganisatie voordat ze hun verplichting gaan nakomen voor het bieden van een briefadres bij desbetreffende gemeente. Bron regelhulp.nl Welke hulp kan ik inschakelen? De maatschappelijke opvang helpt u op verschillende manieren: hulp bij het oplossen van schulden of problemen met justitie regelen van een adres voor post (als u geen vaste woon- en verblijfplaats heeft) regelen van een inkomen, een ID-bewijs en een zorgverzekering https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/opvang-daklozen#article-content-5 Bron gemeente Lelystad: "Wanneer u dak- en/of thuisloos bent, kunt u bij een centrumgemeente een daklozenuitkering aanvragen. Dit kan ook indien u niet in die centrumgemeente verblijft. Als u aantoonbaar binnen de gemeentegrenzen van Lelystad verblijft, maar zwervend bent of u verblijft op een adres waar u zich om dringende redenen niet kan inschrijven, kunt u een beroep doen op een bijstandsuitkering van de Gemeente Lelystad. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. U dient zich allereerst bij het Leger des Heils te melden. Via het Leger des Heils wordt u ingepland voor een intakegesprek met één van onze klantmanagers. De betreffende klantmanager beoordeelt of u toestemming krijgt om u te laten inschrijven op het tijdelijke briefadres Stadhuisplein 2. Indien u toestemming krijgt, kunt u zich bij Burgerzaken laten inschrijven, hiervoor heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. De inschrijving op het tijdelijke briefadres is drie maanden geldig. Gedurende deze drie maanden dient u intensief op zoek te gaan naar een vaste woon- en/of verblijfplaats waar u zich dan dient inschrijven. Andere centrumgemeenten zijn: Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort. Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Bergen op Zoom, Breda, Delft, Den Bosch, Den Haag, Den Helder, Deventer, Doetinchem, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem,, Heerlen, Helmond, Hilversum, Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Oss, Purmerend, Rotterdam, Spijkenisse, Tilburg, Utrecht, Venlo, Vlaardingen, Vlissingen, Zaanstad en Zwolle Bron; leger des heils Een briefadres, dat lijkt eenvoudig Als je geen huis hebt is een zorgverzekering onmogelijk. Een hulpmiddel is het briefadres, geen echt huis dus. Er zijn bijna 400 gemeenten. Bij de ene gemeente kom je wel in aanmerking voor een briefadres, bij de andere gemeente niet. Ambtenaren krijgen binnenkort instructie. We hebben al jaren in veel gemeenten ook goede ervaringen. Aan die instructie doen we graag mee. Zie https://www.legerdesheils.nl/een-postadres-is-geen-huis Bron vanuit de gemeente Almere: "Briefadres bij Leger des Heils Heeft u een beschikking gekregen voor een briefadres bij het Leger des Heils? Dan moet u zich met de beschikking bij het Leger des Heils melden. U krijgt dan een instemmingsverklaring met een stempel die u moet inleveren bij de gemeente. U moet dit binnen vijf werkdagen doen." zie https://www.almere.nl/wonen/burgerzaken/verhuizen/briefadres/ Bron van leger des heils folder jn Groningen: "Je hebt geen bijstandsuitkering en gaat die ook niet aanvragen Als je geen bijstandsuitkering hebt en die ook niet wilt aanvragen, dan ga je voor een briefadres naar één van de instellingen voor de dagopvang van daklozen. Dat zijn Open Hof of Kostersgang (Leger des Heils). Wat gebeurt er dan? 1. Je krijgt eerst een paar vragen om te achterhalen of je wel dakloos bent. Want een briefadres is alleen bedoeld voor een dakloze. 2. Als is vastgesteld dat je dakloos bent, kom je in aanmerking voor een briefadres. Dit wordt vastgelegd op een formulier. 3. Je gaat met je formulier naar de Dienst Informatie en Administratie van de gemeente Groningen (DIA). Zonder dit formulier kan DIA jou niet inschrijven in de gemeente Groningen. Deze inschrijving is verplicht. Bij DIA geldt een standaardprocedure voor het inschrijven. Je moet een legitimatiebewijs tonen en vertellen waar je eerder woonachtig was. 4. Ben je eenmaal ingeschreven bij DIA dan krijg je het formulier terug. DIA zet als bewijs van jouw inschrijving hun stempel op dit formulier. 5. Met dit bewijs ga je terug naar de instelling die jouw briefadres gaat beheren. Daar worden de regels uitgelegd waar je zoal mee te maken hebt. Zoals de plicht om regelmatig de post af te halen, je moet je ergens inschrijven als woningzoekende en je moet jezelf fatsoenlijk gedragen."