Adviezen en offertes installateurs zonnepanelen lopen sterk uiteen

Scherm­afbeelding 2024 03 20 Om 10.07.46 Groot

De adviezen die installateurs van zonnepanelen geven, maken niet altijd duidelijker wat voor jou de beste optie is. Bij ruim driekwart van de via het Radar Panel ondervraagde mensen lopen de ontvangen adviezen uiteen. Soms zijn de adviezen zelfs totaal tegenstrijdig; waar het ene bedrijf een offerte opstelt, raadt het andere bedrijf zonnepanelen helemaal af. Ook de prijzen voor lease-panelen lopen sterk uiteen.

Levertijd en vertrouwen belangrijk

Ook onderzochten we waar mensen hun keuzes voor zonnepanelen, het merk daarvan en het installatiebedrijf vanaf laten hangen. De prijs staat, niet verrassend, op de eerste plek. Daarnaast blijkt dat mensen vooraf denken veel waarde te hechten aan keurmerken en een duurzaam maakproces. Deze punten blijken bij de uiteindelijke afweging veel minder van belang: de uiteindelijke beslissing is vaker afhankelijk van de levertijd en vertrouwen in het installatiebedrijf.

Informatie inwinnen

Bijna 15.000 mensen vulden de vragenlijst van het Radar Testpanel over zonnepanelen in. We vroegen mensen om mee te doen, ongeacht of ze zonnepanelen hebben. 57 procent van de deelnemers heeft zonnepanelen. 20 procent zou zonnepanelen willen.

We zijn benieuwd hoe het proces van aanschaf verloopt. 65 procent van alle ondervraagden heeft in de afgelopen vijf jaar informatie ingewonnen over de aanschaf van zonnepanelen.

Dit is waar mensen hun informatie vandaan halen:

 1. Installatiebedrijf zonnepanelen (52%)
 2. Online (bijv. Google) (52%)
 3. Bekenden (38%)
 4. (Lokale) kennisorganisaties (bijvoorbeeld gemeente/VEH/collectief) (25%)
 5. Energieleverancier (15%)
 6. Aannemer (niet gespecialiseerd in zonnepanelen) (3%)

Meerdere installateurs vergelijken

Ruim de helft (52%) van de bijna 10.000 mensen die in de afgelopen vijf jaar informatie hebben ingewonnen, heeft meerdere bedrijven vergeleken; vaak 3 partijen (44%) of in ieder geval 2 (33%). 1 op de 10 ging zelfs voor 5 bedrijven of meer.

Meerdere bedrijven raadplegen geeft mensen niet per se een duidelijker beeld; 78 procent geeft aan dat de adviezen van de bedrijven verschillend waren; deels (58%) of héél verschillend (20%). In sommige gevallen zijn de adviezen zelfs totaal tegenstrijdig. Zo geeft 8 procent aan dat het ene bedrijf aanraadt om zonnepanelen te nemen, terwijl het andere het zelfs geheel afraadt.

De een zegt dat het dak niet geschikt en de ander wel. Het aantal panelen verschilt ook
- Deelnemer aan het onderzoek over de verschillende adviezen

Grote verschillen in advies zonnepanelen

Dit is waarop de adviezen van elkaar verschillen:

 1. Prijs in verhouding tot de opbrengst (51,7%)
 2. Aantal/oppervlakte zonnepanelen (51,6%)
 3. Aantal/soort omvormers (48%)
 4. De maximaal mogelijke opbrengst (32%)
 5. Met of zonder optimizer (29%)
 6. Soort zonnepanelen (zwart/blauw, wel of geen folie) (27%)

De meesten hebben ondanks de uiteenlopende adviezen wel een keuze kunnen maken, al maakten die verschillende adviezen het niet per se makkelijk. Toch heeft 82 procent een bedrijf of pakket gekozen. Nog eens 11 procent heeft besloten geen (extra) zonnepanelen te nemen. 8 procent twijfelt nog.

Helaas is het in de wirwar moeilijk om dit op internet te vinden
- Deelnemer aan het onderzoek over informatie over zonnepanelen zoeken

Uitstel door onduidelijkheid

Van de hierboven genoemde uitstellers en afstellers geeft ruim de helft (53%) aan dat dit (deels) te maken heeft met de verschillende adviezen. Zo geeft iemand aan al te weinig energie te hebben om de vaat te doen, laat staan om veel tijd te steken in het vergelijken van bedrijven en reviews lezen. Iemand anders geeft aan dat ze een offerte zelf hebben moeten annuleren nadat ze er bij toeval achter kwamen dat het dak te oud was. Blijkbaar zag het installatiebedrijf dat de offerte uitschreef dit probleem over het hoofd.

Elk bedrijf geeft een ander advies terwijl ik wel ongeveer hetzelfde budget als offerte krijg
- Deelnemer aan het onderzoek

Geen zonnepanelen mogelijk of gewenst

Van de groep die geen zonnepanelen heeft en deze ook niet van plan is om aan te schaffen (29%), is de meest gegeven reden dat zij in een huurwoning of appartement wonen.

Redenen om geen zonnepanelen te willen:

 1. Huurwoning/appartement (42%)
 2. Het verdient zich niet (snel genoeg) terug (25%)
 3. Ik maak me zorgen over veiligheid (22%)
 4. Te duur (18%)
 5. Dak/locatie niet geschikt (17%)

16 procent van de respondenten noemt als reden onzekere wetgeving, die het onduidelijk maken hoeveel de zonnepanelen financieel zullen bijdragen. Hoewel de politiek er inmiddels voor heeft gekozen om de salderingsregeling te behouden, is er nog altijd veel te doen over extra kosten die energieleveranciers zonnepaneelbezitters in rekening brengen. Het percentage dat zich op dit moment tegengehouden voelt door onzekere regelingen, zou hoger kunnen liggen als we het nu nog eens zouden vragen.

Hoe zit het nu? Radar ging onlangs in gesprek met demissionair Minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten. Welke garanties krijgen zonnepaneelbezitters? Gaan zij veel meer betalen of valt het te overzien? Bekijk het gesprek met Rob Jetten.

Zijn zonnepanelen wel brandveilig?

17 procent geeft een andere reden. Zo laten mensen weten dat ze vanwege hun hoge leeftijd de investering niet verwachten terug te verdienen. Ook zijn er mensen die zich zorgen maken over de (brand)veiligheid. Hier hebben we alle respondenten ook los over ondervraagd: Bijna de helft (48%) ziet een veiligheidsrisico in zonnepanelen. 19 procent van alle ondervraagden maakt zich hier zorgen om. Onder de zonnepaneelbezitters ziet 1 op de 3 mensen (32%) dit risico, maar slechts 4 procent van alle zonnepaneelbezitters maakt zich zorgen.

Meerdere respondenten maken zich zorgen over de manier waarop grondstoffen gewonnen worden en hoe het met de recycling zit: ‘Er zit een hele industrie van litihium en kobalt mining achter, vaak in oorlogsgebieden en/of gebruikmakend van kinderarbeid. En niemand heeft het over wat te doen als de panelen ‘op’ zijn.’ Zo geeft iemand aan op zoek te zijn naar panelen die in Nederland vervaardigd zijn en recyclebaar: ‘Maar ik heb nog geen bedrijf gevonden dat deze en alles wat er verder bij nodig is kan plaatsen.’

Offerte maakt minder duurzaam

Wat betreft duurzaamheid valt ook iets anders op uit de onderzoeksresultaten. Namelijk dat dit door mensen die nog aan het begin van hun zoektocht naar zonnepanelen staan vaker als beslispunt wordt gegeven dan door mensen die offertes voor hun neus hebben liggen of de keuze al gemaakt hebben. Met andere woorden: mensen zeggen dit belangrijk te vinden, maar laten het bij het maken van de uiteindelijke afweging minder vaak meespelen. Hetzelfde geldt voor keurmerken: vooraf vinden mensen dit belangrijk, bij het maken van de uiteindelijke keuze speelt dit veel minder vaak een rol.

Wat meer mensen juist belangrijk vinden als puntje bij paaltje komt, is het vertrouwen dat mensen hebben in de verkoper of installateur. Ook de levertijd vinden mensen wanneer zij op het punt staan om de panelen daadwerkelijk aan te schaffen belangrijker dan ze vooraf bedachten. De prijs is zowel vooraf als na het opvragen van offertes, niet geheel verrassend, de belangrijkste factor.

Zonnepanelen zónder eigen investering?

De meeste respondenten (79%) betaalden hun zonnepanelen met eigen geld. 17 procent maakte (ook) gebruik van subsidie. 3 procent maakt ervoor gebruik van een lening, een enkeling koopt ze op afbetaling. Nog eens 4 procent koopt de zonnepanelen niet, maar huurt of least ze. De kosten daarvoor lopen sterk uiteen. Zo betaalt de ene respondent 80 euro per maand, en een ander 28 - terwijl ze allebei niet extra hoeven te betalen aan onderhoud.

Veel kan uiteraard afhangen van de overige voorwaarden die eraan verbonden zijn. Zo geven sommige mensen aan dat ze na een bepaalde periode de zonnepanelen voor een gunstige prijs kunnen overnemen. Bij een ander betaalt de woningbouwvereninging mee. Toch is het zaak goed op te letten als je een termijnbedrag afspreekt. In de uitzending van eind vorig jaar gingen we daar dieper op in:

Zonnepanelen zonder investering duurder dan gedacht

Over de vragenlijst naar zonnepanelen

De vragenlijst is ingevuld tussen 26 juni en 25 juli 2023 door 14.908 mensen; zowel zonnepaneelbezitters als niet. De overgrote meerderheid (13.765 respondenten) is lid van het Radar Panel. Het panel bestaat om ervaringen te verzamelen: misschien is waar jij tegenaan loopt helemaal niet zo uniek, en zitten meer mensen met precies hetzelfde probleem. Aan de hand van cijfers kan Radar dit aantonen. Ben jij nog geen lid en wil je je mening en ervaringen wel laten meetellen? Meld je dan aan als panellid via onze korte intake-vragenlijst.