Advocaten vrezen bezuinigingen; geen rechtshulp meer voor minima - reactie minister Dekker

minister-dekker-antwoord-advocaten-780.jpg

Hieronder lees je de reactie van minister Dekker op het item van Radar: Advocaten vrezen bezuinigingen; geen rechtshulp meer voor minima.

'Goede rechtsbijstand is cruciaal voor het functioneren van onze rechtsstaat. Daarom geven we er jaarlijks 400 miljoen aan uit. Per hoofd van de bevolking behoren we daarmee tot de Europese top. Het is bijvoorbeeld 2x zoveel als in België en 3x zoveel als in Duitsland.

Dat laat onverlet dat het wel beter kan. De drempel om informatie over juridische zaken te vragen, is te hoog en informatie is voor mensen moeilijk vindbaar. Daarnaast worden problemen onnodig gejuridiseerd. Ook vergoedingen van advocaten blijven achter.

Daarom werkt het kabinet aan een plan om de rechtsbijstand te verbeteren. Zo komt er betere informatie online voor iedereen. Er komen daarnaast spreekuren in de wijken voor juridische vragen. We gaan verder meer doen om problemen aan de voorkant op te lossen om rechtszaken te voorkomen. Daarnaast zetten we in op terugdringen van zaken vanuit de overheid, door meer met de menselijke maat te kijken naar problemen van mensen.

Als er minder zaken zijn, kan de vergoeding per zaak weer omhoog. Zo kunnen sociale advocaten een betere boterham verdienen voor het werk dat ze wel blijven doen.'