background branding

AEGON Budgetfonds B

Aegon, voorheen bekend als Moira, biedt in de jaren zeventig het Budgetfonds B aan. Er is geen beter alternatief, aldus de folder destijds. Door deel te nemen in een fonds bouw je volgens de verzekeraar een extraatje op voor bijvoorbeeld je kinderen of als je minder gaat werken.

Het budgetfonds B is een spaarkasovereenkomst, een soort levensverzekering. Dat betekent dat een groep mensen gezamenlijk in een fonds beleggen, gedurende een looptijd van 30 jaar.  Over dat fonds wordt jaarlijks rendement behaald, waardoor het vermogen groeit. Het opgebouwde kapitaal wordt vervolgens op een afgesproken datum verdeeld tussen de mensen die dan nog in leven zijn.  

Bij het budgetfonds kun je na vijf jaar ook tussentijds geld opnemen, als je bijvoorbeeld een onverwachte uitgave hebt, zoals een verhuizing of bruiloft. Het geleende bedrag kun je later overigens niet weer terug storten. De deelnemers denken dat ze een gedeelte van hun spaargeld gewoon eerder opnemen, maar dat is niet het geval.

Rente betalen over het opgenomen bedrag

Over het opgenomen bedrag moet rente worden betaald, omdat het opgenomen geld uit het fonds verdwijnt, waardoor het vermogen minder wordt. En hoe minder vermogen, hoe minder rendement. En dát heeft weer nadelige gevolgen voor de andere deelnemers. Om dat te compenseren moet je dus rente betalen over het opgenomen bedrag. Maar hoe hoog die rente is, dat is de deelnemers destijds niet verteld.  

Rente van 6000 euro!

Jeroen Terlingen is juridisch adviseur en ontdekt de hoge rente als een van zijn cliënten vraagt of Terlingen naar zijn Aegon Budgetfonds polis wil kijken. De man heeft in 1996 ruim 2000 euro vroegtijdig opgenomen. Sinds de woekerpolisaffaire zijn verzekeraars verplicht overzichten te sturen, met als gevolg dat de man pas in 2008, ruim 12 jaar later, erachter komt dat hij een rente moet betalen van bijna 6000 euro.

“De eerste folders in de jaren 80, daar stond geen duidelijke uitleg over de oprente en het feit dus dat je bij vervroegde opname geconfronteerd zou worden met potentiële rente,µ aldus Terlingen, µMijn cliënt is in 1978  begonnen met sparen, eind oktober 2008 bleek dat hij een enorme woekerrente aan het betalen was, over de 2000 euroµ 

Woekerrente

Het bedrag dat hij aan rente moet betalen is ruim het dubbele van het bedrag dat hij opgenomen heeft. Dit heeft ook gevolgen voor zijn totale inleg. De totale waarde van zijn polis is ¤ 10.055. Als hij tussendoor geen geld had opgenomen, zou hij dit bedrag dus aan het einde van de looptijd  krijgen. Nu zou de tussentijdse opname, inclusief rente, zijn opgelopen tot maar liefst 10.014 euro. Hij zou dus slechts 41 euro overhouden en heeft al die jaren vrijwel voor niets gespaard. Volgens Terlingen is zijn cliënt niet de enige en zijn sommige deelnemers daardoor al hun spaargeld kwijt. 

Volgens Terlingen wist zijn cliënt wel dat hij rente over het opgenomen bedrag moest betalen, maar niet dat de rente zo hoog was. De rente die Aegon hanteert over het opgenomen geld is het zogenaamde fondsrendement. Dat is de rente die behaald wordt op een fonds waarin wordt belegd. In het geval van het budgetfonds B is het gemiddelde rendement B in 2005 bijvoorbeeld 19,43%.

Maar wat de deelnemers niet weten is dat dit zelfde percentage ook gebruikt wordt als rente voor het opgenomen bedrag. De maximale rente die in 2005  voor bijvoorbeeld de duurste creditcard werd gerekend was 16%. Het fondsrenedementvan 19,43% zit daar dus ver boven. Terlingen: “Cliënten zijn ten tijde van afsluiten van deze overeenkomst, niet goed geïnformeerd. In die tijd vertrouwde ze blindelings de tussenpersoon en ging hij niet de kleine lettertjes lezen. De overeenkomst is in die zin slecht dat mensen zich kunnen beroepen op dwaling.µ 

Terlingen laat het er niet bij zitten en rekent zelf uit, op basis van de wettelijke rente, die varieert tussen 4 en 8%, dat de totale rente in dat geval ruim 2000 euro zou zijn. En dat terwijl de fondsrente, die door Aegon is gehanteerd, bijna 6000 euro is. Dat is bijna drie keer zoveel als de wettelijke rente. 

Met deze berekening stapt Terlingen naar Aegon. Nadat hij dreigt met een procedure, komen ze tot een overeenkomst. De cliënt krijgt nu 6.000 euro uitgekeerd. Had Terlingen niet ingegrepen, dan had hij nu slechts 41 euro overgehouden. “Als ik geen contact met Aegon had gehad, had mijn cliënt geen cent overgehouden, dat hij in 27 jaar had gespaard,µ aldus Terlingen. 

Veel gedupeerden

Terlingen’s client had dus bijna niets over gehouden, en als het aan Aegon had gelegen, was er waarschijnlijk niets aan die situatie veranderd. Hoewel Terlingen vindt dat de verzekeraar de zaak correct heeft afgehandeld, vindt hij dat lang niet genoeg is. Volgens hem zijn heel veel mensen gedupeerd, en moet Aegon hand in eigen boezem steken: “Het probleem is dat Aegon ondanks het feit dat ze kennis hebben van dat het product niet deugt, niet uit eigen beweging die fouten hebben hersteld. Dat zou juist zijn geweest. Ze hanteert het piepsysteem, dus mensen die niets zeggen en betalen, zijn helaas de dupe.µ  

Ook de heer Kat schrijft zich in 1980 in voor het Budgetfonds B. In 1985 gaat hij trouwen en om dat te betalen, neemt hij uit het fonds 662 gulden op, omgerekend; 300 euro en 40 cent. 

In 2008 ziet hij wat het opgenomen geld hem eigenlijk kost, en dat is niet niets. De 300 euro is opgelopen tot maar liefst 2750 euro. Ook de heer Kat wist niet dat de rente zo extreem hoog was.  

Aegon laat meneer Kat zelf weten dat ze de rente aanpassen en omlaag gooien. Hij hoeft nu maar 4% rente te betalen over de 300 euro die hij heeft opgenomen. Per maand betaalt hij bijna 10 euro. Klinkt goed, alleen dit is niet met terugwerkende kracht, wat betekent dat de 2750 euro die al is opgebouwd, gewoon blijft staan. Met als gevolg dat hij dit geld alsnog aan het eind van de looptijd kwijt is. 

Als vanaf het begin de wettelijke rente van 4 tot 8% was gehanteerd, dan was het opgenomen bedrag inclusief rente slechts 1339 euro geweest. Een verschil van maar liefst 1411 euro. En daar komt ook nog bij dat meneer Kat bijna de helft van zijn inleg al kwijt is aan een overlijdensrisicoverzekering. Per jaar legt hij 245 euro in het fonds, en per jaar gaat daar  bijna de helft vanaf, namelijk 109 euro aan premie voor de overlijdensrisico verzekering. Geld dat dus niet eens in het fonds terecht komt. 

Uitleg AEGON

AEGON legt hun product als volgt uit: “AEGON heeft eind 1994 de verzekeraar MOIRA overgenomen met daarin de portefeuille met Budgetfonds-B-polissen.

AEGON heeft de verkoop van deze producten toen vrijwel onmiddellijk gestopt omdat wij onze eigen AEGON producten verkochten.  AEGON heeft deze Budgetfonds-B-polissen zelf nooit verkocht. AEGON heeft nog 600 lopende Budgetfonds-B-polissen in de boeken, waarbij sprake is van een voorlopig opgenomen bedrag.

In 2004 werd AEGON voor het eerst geconfronteerd met een aantal Budgetfonds-B-polissen die in de min stonden. Klanten konden uit de Spaarkas (*1) een voorlopige opname doen en betaalden hiervoor een rendementsvergoeding die gelijk stond aan de fondsopbrengsten van datzelfde jaar. In goede beleggingsjaren hielden de rendementsvergoeding en de fondsopbrengst elkaar geheel in evenwicht. 

De rendementsvergoeding kwam niet ten goede aan AEGON maar aan de Spaarkas.De klant behield in de Spaarkas gewoon zijn beleggingen.

Het ging mis toen de fondsopbrengst onder de 4% kwam te liggen en de klant wel contractueel minimaal 4% rendementsvergoeding moest blijven betalen over het opgenomen bedrag aan de Spaarkas, volgens de oorspronkelijke voorwaarden van verzekeraar MOIRA. 

AEGON heeft vanaf 2007 daarom de volgende verbeteringen doorgevoerd ten behoeve van deze klanten:

  • 1. Alle Budgetfonds-B-polissen die in de min stonden zijn beeindigd en alle restschulden zijn kwijtgescholden;
  • 2. De 'voorlopige opnamen' zijn door AEGON afgelost aan de Spaarkas waardoor de deelnemers nu een voorschot hebben van AEGON en niet meer van de Spaarkas;
  • 3. Daardoor kon AEGON de rendementsvergoeding omzetten in een vaste rente van 4%;
  • 4. Individuele klachten zijn steeds naar tevredenheid opgelost.

Klanten met klachten kunnen contact opnemen met AEGON. Telefoonnummer 058 - 2446800. Op onze website www.aegon.nl/budgetfondsb is meer informatie te vinden.

1*: Met een Budgetfonds B polis ben je deelnemer in een spaarkas. Dat betekent dat je samen met andere deelnemers vanuit 1 potje gaat beleggen om een zo hoog mogelijk rendement te halen. Op de einddatum van de spaarkas wordt de hele opbrengst verdeeld over alle deelnemers die dan nog in leven zijn

In de Budgetfonds-B-polissen polisvoorwaarden van verzekeraar MOIRA staat aangegeven dat het voorlopig opnemen van geld uit de Spaarkas een rendementsvergoeding kost die gelijk staat aan de fondsopbrengst met een minimum van 4%.

Bij een voorlopige opname ontvingen deelnemers een bevestiging met een melding dat er een rendementsvergoeding gerekend wordt conform de voorwaarden. Deze rendementsvergoeding kwam ten goede aan de Spaarkas, niet aan AEGON. Elk jaar ontvingen deelnemers een jaarbericht waar op staat aangegeven wat de fondsopbrengst was. 

MOIRA heeft vanaf 1992 deelnemers die een voorlopige opname deden vooraf een brief gestuurd waarin stond aangegeven dat er rendementsvergoeding gerekend werd conform de voorwaarden. Deelnemers moesten deze brief getekend retour zenden voorafgaande aan de opname. AEGON heeft dit na de overname van verzekeraar MOIRA voortgezet.  

Vanaf 2007 heeft AEGON deelnemers jaaroverzichten gestuurd waarin expliciet melding wordt gemaakt van eventuele voorlopige opnames en eventuele rente. In 2008 hebben wij met alle polishouders die in de min stonden contact opgenomen en afspraken gemaakt over het beëindigen van de polis. Eventuele restschulden zijn daarbij kwijtgescholden.  

Nogmaals, klanten die een klacht hebben kunnen zich melden via telefoonnummer 058 - 2446800. “

Mensen die in het bezit van van een AEGON Budgetfonds B en nog geen klacht hebben ingediend kunnen dat doen door deze voorbeeldbrief in te vullen en aangetekend te versturen naar AEGON.