background branding

'Afbouw kernenergie leidt tot meer uitstoot broeikasgassen'

kernenergie-28-05-2019-780.jpg

Het afbouwen van het gebruik van kernenergie in veel landen kan leiden tot miljarden tonnen aan extra uitstoot van broeikasgassen. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een nieuw rapport.

Kernenergie is de op een na grootste energiebron waarbij geen gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. Ongeveer een tiende van de wereldwijde energie-opwekking is afkomstig van kerncentrales. Alleen waterkracht scoort met 16 procent hoger.

Bezorgdheid over veiligheid

In veel landen staan echter verouderde centrales, die ergens in de komende jaren gesloten zullen worden. Daarnaast willen sommige overheden van ze af, vanwege bezorgdheid over veiligheid en andere zaken. Maar dat zou betekenen dat er in ontwikkelde economieën in 2025 een kwart minder nucleaire capaciteit is en in 2040 twee derde minder. Dat gemis kan waarschijnlijk niet zomaar door windmolens en zonnepanelen opgevangen worden, of de energieprijs moet flink omhoog gaan.

Het IEA benadrukt dat de overgang naar duurzame energie veel makkelijker is als kernenergie voorlopig mee blijft doen. Daarom pleit de denktank ervoor dat landen toch flinke investeringen gaan doen om de levensduur van hun kerncentrales te verlengen.

Bron: ANP