background branding

Afval scheiden is belangrijk én lastig: waar hoort die lege chipszak?

afvalscheiden-kliko-plastic-pmd-recyclen-780.jpg

Als je je afval gescheiden weggooit, kan een groter deel hergebruikt worden. Wel zo duurzaam. 83 procent van ruim 35.000 panelleden vindt afval scheiden belangrijk. Een nog groter deel doet het ook. Makkelijk is dat niet altijd, zo blijkt. Want wist jij dat een kapot drinkglas niet in de glasbak hoort? En je pizzadoos niet zomaar bij het oud papier? Gelukkig zijn daar tools voor, want scheiden heeft wel degelijk nut. Dat alles op één grote hoop belandt, is dan ook niet waar. Radar maakt je wegwijs.

Wat gooien mensen gescheiden weg?

95%  Papier

91%  Glas

82%  Chemisch afval

80%  Plastic / pmd

77%  Elektrische apparaten

76%  Gft

75%  Textiel

- - - - - - - - - - - - - - - - -

  2%  Niets

Wanneer we de resultaten vergelijken met die van twee jaar geleden, zien we dat het aantal mensen dat gescheiden inzamelt is gestegen; bij alle soorten afval een paar procentpunten meer. Het meest gestegen zijn textiel en plastic/PMD (plastic, metaal - denk aan blik - en drinkverpakkingen). Gescheiden plastic weggooien is relatief nieuw in Nederland. Twee jaar geleden deed 75 procent dit; inmiddels is dat 80 procent. De textielbak weet 75 procent van de mensen te vinden, tegenover 69 procent twee jaar geleden.

Geen ruimte, te ver lopen, te veel moeite…

Slechts 2 procent van de respondenten doet helemaal niet aan afvalscheiding, 51 procent scheidt niet álles.

Wat zijn redenen om afval niet te scheiden?

28%  Gemeente biedt afvalscheiding niet aan

21%  Geen plek in en om huis

17%  Ik heb sommige soorten afval niet

16%  Inzamelingspunt is te ver weg

15%  Scheiden is te veel moeite

13%  Het geeft te veel troep

13%  Ik geloof niet dat het nut heeft

13 procent gelooft niet dat afval scheiden nut heeft. Daar kunnen we je wel iets over vertellen, lees:

Heeft afval scheiden zin of belandt het op één grote hoop?

Hoewel het wegbrengen naar inzamelpunten dus als een last wordt gezien, wordt juist glas, dat door veel mensen apart wordt ingeleverd, nauwelijks aan huis opgehaald. Twee derde moet daarvoor naar een container in de buurt, bijvoorbeeld bij de supermarkt. Hetzelfde geldt voor chemisch afval (zoals batterijen, medicijnen en verf): 90 procent moet daarvoor naar een verzamelpunt in de buurt of zelf het afvalscheidingsstation (ook wel milieustraat genoemd). Mensen zien daar, getuige de cijfers, wel het belang van in. In totaal geeft 83 procent aan afval scheiden belangrijk te vinden.

Waar zijn de inleverpunten?

Een kleinere groep wordt door bij het afval scheiden door praktische kennis gehinderd. Ze weten bijvoorbeeld niet waar de inzamelpunten zijn (7%). Deze informatie kun je doorgaans vinden op de site van je gemeente. Uit onze enquête blijkt dat bij de grootste groepen mensen groente, fruit- en tuinafval (gft, 77%), papier (68%) en plastic/PMD (60%) thuis worden opgehaald. Textiel moeten de meeste mensen naar een container in de buurt brengen. Lees welke organisaties er zijn en wat er dan met je oude kleding gebeurt. Ook voor kapotte elektrische apparaten moeten veel mensen (74%) zich naar het afvalscheidingsstation bewegen. Voor kleine apparaten is dat overigens niet nodig; bekijk waar je deze kwijt kunt. Klein chemisch afval kun je inleveren bij de milieustraat, maar voor batterijen, spaarlampen en tl-buizen staan bij veel winkels en bouwmarkten aparte inzamelbakken.

Lees ook: Zijn dure batterijen beter?

Je afval scheiden: wat moet waar?

1 op de 5 mensen vindt afval scheiden ingewikkeld. Voor 9 procent is dat een reden om het niet te doen; zij vinden het te lastig om te bepalen wat waar hoort. Dat is ook lang niet altijd makkelijk. We legden in de vragenlijst 6 potentiële instinkers voor. Hieruit blijkt dat veel mensen, met de beste bedoelingen, afval soms verkeerd indelen.

1. Chipszak bij restafval, niet bij plastic

Je zou denken: plastic met een metaallaagje, dat past prima bij het PMD – dat staat tenslotte voor plastic, metaal en drinkverpakkingen. Maar de combinatie in 1 product maakt dat het niet geschikt is voor recycling. De chipszak hoort dus, zoals overigens 69 procent correct aanvinkte, bij het restafval,

2. Afhaal-pizzadoos bij restafval, niet bij oud papier

Driekwart zou de pizzadoos van de bezorgpizza bij het oud papier gooien. Helaas, ook hier gaat het scheiden niet op. Etensresten en vet vervuilen het papier, waardoor het niet meer geschikt is voor recycling. De dozen van een diepvriespizza mogen wel gewoon bij het oud papier!

3. Folie om magazine bij plastic

Het folie waarin sommige magazines, of stapels folders verpakt zijn, hoort bij het plastic afval, zoals 77 procent goed had ingevuld. Tenzij het folie is met een glimmend metaallaagje. Dat hoort, net als de chipszak, bij het restafval.

4. Medicijnen inleveren bij apotheek of via chemisch afval

Medicijnen mag je niet zomaar bij het restafval doen, en ook niet door het toilet spoelen. Dat lijkt algemeen bekend; 46 procent levert het in bij het klein chemisch afval, 43 procent vinkt de optie 'anders' aan. We gaan ervan uit dat deze mensen de oude medicijnen inleveren bij de apotheek waar ze vandaan komen, want dat behoort ook tot de mogelijkheden.

5. Piepschuim bij het restafval, niet bij plastic

Over piepschuim blijkt veel verwarring te zijn. De grootste groep (64%) gooit het, zoals het ook voorgeschreven staat – bij het restafval. 12 procent gaat voor plastic of PMD, 6 procent voor het chemisch afval. 6 procent zou het opzoeken.

6. Drinkglas bij restafval, niet bij glas

De grootste instinker is het drinkglas. 80 procent zou dit gescheiden weggooien, in de glasbak. Netjes bedoeld, maar het is niet de juiste optie. Drinkglas kan het recycleproces verstoren doordat bijvoorbeeld vuurvast glas en kristal een andere smelttemperatuur hebben dan 'gewoon' glas. Doe daarom alleen verpakkingsglas in de glasbak.

Hoe weten wij zo goed waar alles hoort? Dat antwoord is gelukkig vrij simpel: je kunt de juiste manier van weggooien via afvalscheidswijzer voor alle soorten afval opzoeken. Je krijgt er ook uitleg bij. De app downloaden kan ook.

Meerderheid vindt boete voor verkeerd scheiden terecht

Vinden mensen zichzelf strikt in het scheiden van afval? 53 procent bestempelt zichzelf als heel strikt. 40 procent smokkelt af en toe een beetje, slechts 7 procent vindt zichzelf helemaal niet strikt. Toch zoekt nog geen 1 op de 5 bij twijfel uit bij welke categorie ze iets moeten weggooien. 21 procent doet meestal een gok en 60 procent gooit twijfelgevallen bij het restafval.

Of je een boete moet kunnen krijgen als je je afval verkeerd aanbiedt, daarover zijn de meningen verdeeld. Ja, vindt 55 procent. 45 procent vindt dat juist niet. Gemeentes mogen zelf bepalen of zij een boetebeleid hanteren. Zo delen sommige gemeentes gele, oranje en rode kaarten uit wanneer er iets in de container zit wat er niet hoort. Een rode kaart kan vergezeld gaan met een boete. In steden met gedeelde (ondergrondse) containers richt het boetebeleid zich vooral op afval dat naast de containers wordt geplaatst.

Over dit onderzoek

Het onderzoek werd ingevuld door 35.268 leden van het Radar Testpanel, tussen 9 en 15 mei 2018. Het Radar Testpanel is een grote groep mensen die verspreid over Nederland woont. Zij delen hun ervaringen en meningen op consumentengebied via online vragenlijsten. Wil je ook meedoen? Je kunt je gratis aanmelden via radartestpanel.nl.