background branding

AIVD en MIVD houden zich niet aan regels sleepwet

Sleepwet_03092019.jpg

De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gaan deels onrechtmatig om met de data die ze verzamelen. De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) constateert dat in een tussentijdse rapportage over de toepassing van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv2017), in de volksmond sleepwet genoemd.

Volgens de wet moeten verzamelde gegevens die niet relevant zijn voor de onderzoeken van de diensten zo snel mogelijk worden vernietigd. Dat gebeurt nog niet bij verzamelde data uit radioverkeer en dat is onrechtmatig, stelt de CTIVD.

Toepassing filters

Ook de toepassing van filters bij het onderscheppen van telefoon- en internetverkeer gebeurt nog niet volgens de regels. De diensten maken volgens de CTIVD onvoldoende duidelijk waarom het filteren niet gerichter kan. Gegevens worden zo breed opgeslagen, dat er geen sprake van is dat de interceptie 'zo gericht mogelijk' is.

De CTIVD constateerde in eerdere rapportages al dat de inlichtingendiensten de rechtsbescherming van burgers nog niet op orde hebben. 

Bron: ANP