'Akkoord SNS Reaal en Verliespolis stap achteruit'

Stichting Woekerpolis Claim verwerpt het akkoord tussen SNS Reaal en Stichting Verliespolis. Volgens de stichting is het akkoord onder meer nadelig voor polishouders die hun premie willen verlagen. ,,Dit akkoord is een flinke stap achteruit voor veel polishouders'', zei voorzitter Jasper van Schaaik. ,,Wij eisen dat SNS Reaaltot een nieuw akkoord komt met ons. Anders volgen juridische stappen.

Het akkoord beoogt uitvoering te geven aan de overeenkomst op hoofdlijnen die in maart 2009 is gesloten tussen WPC, Verliespolis en SNS Reaal. Inzet voor WPC is dat dit akkoord dient aan te sluiten bij de uitwerkingsovereenkomsten die al eerder zijn afgesproken met AEGON, Delta Lloyd en Achmea. Het akkoord tussen Verliespolis en SNS Reaal wijkt hiervan op belangrijke punten af. SNS Reaal hanteert een afwijkende methode voor de berekening van de compensatie. Dit kan nadelig uitpakken voor polishouders. SNS Reaal hoeft ook geen garantie te geven dat polishouders die hun premie verlagen, niet op hun compensatie zullen worden gekort. Hierdoor is het mogelijk dat een klant die in de toekomst zijn premie verlaagt, uiteindelijk méér betaalt dan het afgesproken maximum.

Ook klanten met een spaar/beleggingsverzekering worden benadeeld. Als de polishouder tussentijds meer wil sparen, wordt hij op zijn inleg gekort als de rente ondertussen is gedaald. De kosten van dit product liggen in het akkoord tussen SNS Reaal en Verliespolis hoger dan gebruikelijk is voor dit soort verzekeringen. Bij een grote polis als een hypotheek kan dit duizenden euro’s schelen.
 
Van Schaaik: “WPC zal niet toestaan dat opnieuw wordt getornd aan het recht op schadevergoeding van grote groepen polishouders. Dat kan een collectieve belangenbehartiger toch niet accepteren? WPC rekent erop dat SNS Reaal alsnog rond de tafel gaat zitten om met ons tot een betere regeling te komen.µ

Radar toonde al eerder aan dat de compensatieregelingen voor woekerpolissen op veel fronten een wassen neus zijn.