background branding

Allianz compenseert woekerpolisklanten

allianz-compensatie-klanten-270617.jpg

Verzekeraar Allianz heeft een grote schikking getroffen voor de compensatie van woekerpolissen. De afspraken zijn gemaakt met de Vereniging Woekerpolis.nl, ConsumentenClaim en Stichting Woekerpolisproces, die daarmee hun juridische procedures tegen Allianz stopzetten.

Het gaat om de eerste grote tegemoetkomingsregeling die door de drie belangenverenigingen met een verzekeraar is gesloten. Alleen klanten die al aangesloten waren bij een van de drie organisaties komen in aanmerking voor de schikking.

Totaalbedrag en betrokkenen onbekend

Een totaalbedrag of aantal betrokken klanten voor de schikking is niet bekendgemaakt. Allianz zegt 'te willen voorkomen dat het bedrag wordt teruggeleid tot een marktgemiddelde' omdat dat 'geen recht doet aan de situatie'.

Minimaal 500 euro compensatie

Over de schikking is wel bekend dat polishouders minimaal 500 euro ontvangen en dat het om 'substantiële vergoedingen' gaat. De zaak van iedere gedupeerde klant wordt dan ook individueel bekeken. Volgens voorzitter Pieter Lijesen van Stichting Woekerpolisproces is die 500 euro een absolute ondergrens. 'De meeste mensen hebben meer schade. Er zijn ook mensen die schade hebben gelopen die tot wel 10.000 euro oploopt.'

Gedupeerden bij meerdere verzekeraars

Bij de claimclubs zijn alles bij elkaar zo'n 125.000 mensen aangesloten. Maar dat aantal heeft betrekking op gedupeerden van woekerpolissen bij meerdere verzekeraars, niet specifiek op klanten van Allianz.

Tevreden

De drie organisaties zijn tevreden met de getroffen regeling waarover meer dan een jaar werd onderhandeld. Pas in de laatste weken ging het ineens rap, aldus Stef Smit, de voorzitter van ConsumentenClaim. Lijesen denkt dat er 'een bres is geslagen' door deze schikking en hoopt dat meer verzekeraars het voorbeeld van Allianz volgen. De organisaties waarschuwen dat de uitvoering wel een halfjaar kan duren.

Woekerpolisaffaire

De woekerpolisaffaire speelt al sinds 2006, toen het in het Radar aan het licht kwam dat bij veel beleggingsverzekeringen jarenlang veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht. Radar besteedde in 2007 in een uitzending al uitgebreid aandacht aan de affaire. Bijna tien jaar geleden werden er enkele grote schikkingen met verzekeraars gesloten, maar dat was met andere claimclubs en de daaruit voortgekomen compensaties waren volgens de claimorganisaties van nu veel te laag.

Vorige week verloor NN Group nog een beroep over de compensatie van een woekerpolisklant.

Bron: ANP