ALPINA nylon spatel bevat te veel kankerverwekkende stoffen

Terugroep_spatel.png

A.I. & E roept per direct  de ALPINA Nylon spatel terug. Uit onderzoek is gebleken dat er bij het gebruik van deze spatel te veel kankerverwekkende stoffen in je eten terecht komen. 

Waarom wordt de spatel teruggeroepen?

Tijdens een onderzoek naar de veiligheid van de spatel is vastgesteld dat de afgifte van primaire aromatische amines hoger is dan wettelijk is toegestaan. Dit zijn kankerverwekkende stoffen die ontstaan uit zwarte kleurstof.

Als je de spatel gebruikt, kunnen er schadelijke hoeveelheden van deze primaire aromatische amines in je eten terecht komen. Op lange termijn kan dit schadelijk zijn voor je gezondheid. 

Om welke spatel gaat het precies?

Het gaat om de ALPINA Nylon spatel met barcode 8711252 14874 8 en batchcodes 2088796 en 2091979. De spatel is verkocht vanaf juli 2022. 

Wat als je het product in huis hebt?

Heb je de spatel in huis? Dan wordt je dringend verzocht het niet meer te gebruiken. Je kunt hem terugbrengen naar de winkel waar je hem hebt gekocht en je geld terugkrijgen.