Alternatief Amsterdams erfpachtplan gelanceerd

huissiesamstedam780.jpg

Drie Amsterdamse partijen hebben een alternatief bedacht voor het collegeplan voor het afkopen van eeuwigdurende erfpacht. Tegen dat plan bestaat veel weerstand, omdat het afkopen huizenbezitters flink op kosten zou jagen.

Radar besteedde eerde aandacht aan de nieuwe erfpachtregeling, die voor paniek zorgde.

In het alternatieve voorstel van het CDA, de Partij voor de Dieren en de Partij van de Ouderen, zijn huiseigenaren veel minder geld kwijt, laten ze donderdag weten. De afkoopsom komt volgens hun rekenformule gemiddeld niet hoger uit dan 10 procent van de WOZ-waarde, met een bandbreedte van 5 procent tot 15 procent in de duurdere buurten, aldus CDA-raadslid Diederik Boomsma.

Eeuwige afkoping erfpachtcanon

Amsterdam wil - als eigenaar van de grond onder de meeste woningen - dat huiseigenaren de erfpachtcanon voor eeuwig gaan afkopen. In het huidige stelsel wordt de canon (de jaarlijkse erfpachtbijdrage) eens in de vijftig jaar vastgesteld.

'Erfpachtvluchtelingen'

Volgens de bedenkers van het alternatief is het collegevoorstel onacceptabel en is hun plan beter omdat 'de erfpachter dan niet de Amsterdamse melkkoe wordt'. Ze vragen de gemeente hun plan te omarmen, om te voorkomen dat Amsterdam te maken krijgt met 'erfpachtvluchtelingen'.

Bron: ANP