background branding

Alternatief voor de dure AOV voor zzp'ers?

Zzp'ers zijn, in tegenstelling tot werknemers, niet wettelijk verplicht om een  arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Veel zelfstandigen vinden het te duur, worden door verzekeraars uitgesloten of hebben er geen vertrouwen in dat de verzekeraar betaalt als ze het nodig hebben. Is er een alternatief voor de dure AOV voor zzp'ers?

Van de bijna 900.000 zzp'ers is slechts  twintig procent verzekerd voor arbeidsongeschiktheid blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.

Verdeeldheid over de AOV

De politiek is verdeeld over de AOV voor zzp'ers. Verplicht verzekeren? Of moet je zzp'ers juist de vrijheid geven om zelf te kiezen hoe ze zich verzekeren? CDA, PvdA, GroenLinks en CU zijn voor een vorm van verplichte verzekering. D66 wil het niet verplichten, maar het wel gemakkelijker maken. VVD ziet niets in verplichting en wil vooral keuzevrijheid voor ondernemers.

Ook belangenorganisaties zijn het niet met elkaar eens. De FNV is voor een verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Zij denken aan een systeem zoals de ziektekostenverzekering. Met acceptatieplicht voor alle zzp'ers en een eigen risico periode.De premie zou doorberekend moeten worden aan de opdrachtgever net als de btw.

ZZP Nederland is het daar totaal niet mee eens. Zij zijn voor keuzevrijheid voor de ondernemer en wil geen verplichting. ZZP Nederland vindt wel dat er iets moet komen om de kleine groep ondernemers die blijvend en geheel arbeidsongeschikt raken. Bijvoorbeeld een basisinkomen.

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat iedereen, dus ook zzp'ers, de mogelijkheid moet hebben om zich tegen een redelijk bedrag te kunnen verzekeren. Nu is dat niet zo, vinden ze. Een optie zou volgens hen een vangnetverzekering op minimumloon niveau kunnen zijn. Deze verzekering moet wel betaalbaar en verplicht zijn. Daarbij zijn ze wel voor de mogelijkheid voor een opt-out. Zzp'ers moeten zelf de keuze kunnen maken aldus MKB Nederland en VNO-NCW.

De alternatieven voor de AOV op een rijtje

  • Het broodfonds Een broodfonds is een groep zelfstandige ondernemers van maximaal 50 personen die ieder individueel geld sparen. Wie ziek is, of om een andere reden niet kan werken, krijgt van de personen in het broodfonds maandelijks schenkingen om van rond te komen. Hoe meer je inlegt hoe hoger de uitkering. Voordeel: Je bent gedekt voor een relatief laag maandbedrag en geen medische keuring Nadeel: het is voor maximaal 2 jaar
  • Ongevallenverzekering Eenmalige uitkering bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval. Voordeel: lage premie Nadeel: eenmalig groot bedrag, geen periodieke uitkering en keert niet uit bij ziekte
  • Combi van broodfonds en ongevallenverzekering Zelfstandige Bouw raadt dit aan voor hun leden uit de bouwsector.
  • AOV via het UWV Als starter kun je bij UWV een ziektewetverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Ook de meewerkend partner of echtgenoot kan zich bij UWV verzekeren. De aanmelding moet plaatsvinden binnen dertien weken nadat de verplichte werknemersverzekering via het voormalige werk of uitkering is gestopt. De vrijwillige verzekering gaat in 1 dag na het eind van de verplichte verzekering.
  • Zelf sparen Je kunt de premies die je normaal gesproken voor je AOV moet betalen natuurlijk ook op een spaarrekening zetten. Voordeel: Je hebt een buffer als je een paar weken niet kunt werken. Nadeel: geen oplossing voor langlopende arbeidsongeschiktheid. En je kunt maximaal 20.000 euro belastingvrij sparen.
  • Zelfstandigen Bouw (alleen voor leden) Zelfstandigen Bouw heeft een eigen ongevallenverzekering. De premie is 120 euro per jaar of 240 euro per jaar en keert dan eenmalig 100.000 of 200.000 euro uit. Alleen bij arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar.  Zelfstandigen Bouw raadt een combinatie van een ongevallenverzekering en deelname aan een Broodfonds en/of het ZZP Pensioen aan.