'Ambulances vaak te laat door tekort aan geld en personeel'

ambulance-vaak-laat-251017.jpg

Twee op de drie ambulancediensten lukt het herhaaldelijk niet op tijd bij een spoedmelding te zijn. Dat komt door een tekort aan geld en personeel, meldt FNV Zorg & Welzijn na onderzoek van de jaarcijfers van 25 ambulancediensten over 2016. De vakbond laakt ook topbestuurders van de diensten, die soms tonnen verdienen, terwijl de instellingen kampen met een tekort aan verplegend personeel.

Ambulances moeten bij spoed in 95 procent van de gevallen binnen een kwartier ter plaatse zijn. Maar doordat er te weinig medewerkers zijn, rijden er te weinig ambulances, aldus de vakbond. De vraag naar ambulances is de afgelopen jaren flink toegenomen, onder meer doordat ouderen langer thuis blijven wonen. Extra personeel is er echter niet bij gekomen.

Gelijke arbeidsvoorwaarden gewenst

'Er vindt een leegloop plaats bij de ambulancediensten. Veel verpleegkundigen zijn in een ziekenhuis gaan werken omdat de tijden daar regelmatiger zijn en de lonen hoger', zegt bestuurder Fred Seifert van FNV Zorg & Welzijn. Hij wil dat de arbeidsvoorwaarden gelijk worden getrokken met die van (academische) ziekenhuizen.

'Verontrustende financiële situatie'

De vakbond noemt de financiële situatie van een aantal instellingen verontrustend en stelt dat het schort aan goed toezicht. Zo staat een man als directeur bij drie instellingen tegelijk op de loonlijst voor in totaal 2,16 banen. Hier ontving hij in 2016 ruim 324.000 euro voor.

Ontslagvergoeding

Een bestuurder die wegens mismanagement vertrok bij Ambulancedienst Amsterdam kreeg een ontslagvergoeding van 200.000 euro, bovenop zijn salaris van 200.000 euro. Tien maanden later begon hij in een hoge positie bij een andere ambulancedienst. 'Denkt zo’n bestuurder alleen maar aan de inrichting van zijn tweede huis? En niet: hoe krijg ik de patiënt veilig en snel in het ziekenhuis?', aldus Seifert.

Bron: ANP