Amsterdam wil vakantieverhuur in bepaalde delen verbieden

Amsterdam_16.04.2020.jpg

Het Amsterdamse stadsbestuur wil vanaf 1 juli een verbod op vakantieverhuur in drie wijken in de binnenstad. Het gaat om delen van de Wallen en de Grachtengordel-Zuid, waar veel toeristen komen en de leefbaarheid ernstig onder druk staat. Voor de overige wijken mag toeristische verhuur alleen nog onder strenge voorwaarden. Zo is er vanaf 1 juli een vergunning nodig om een woning te mogen verhuren aan toeristen.

Het college van burgemeester en wethouders spreekt van 'een unieke vervolgstap in de strijd tegen overlast van vakantieverhuur'. 'Bewoners moeten prettig kunnen leven in hun eigen buurt', zegt verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens. 'Op straat hebben ze al te maken met de gevolgen van toerisme. Daarom is het van belang dat bewoners in hun eigen woonomgeving geen overlast van toeristen ervaren.'

Een op de vijftien woningen op Airbnb

In Amsterdam is het aanbod van woningen voor toeristische verhuur de afgelopen jaren flink gestegen. Zo heeft volgens de gemeente een op de vijftien woningen in de hoofdstad op Airbnb gestaan. Het aanbod van woningen is bovendien vervijfvoudigd naar ongeveer 25.000 advertenties per maand op de verschillende verhuurplatforms. 'Ruim tachtig procent van de bewoners in stadsdeel Centrum ervaart veel of regelmatig overlast door vakantieverhuur', aldus Ivens. 'De vaak gehorige Amsterdamse woningen zijn niet geschikt voor toeristisch verblijf en zorgen bijvoorbeeld voor geluidsoverlast wanneer er sprake is van een afwijkend dag- en nachtritme van toeristen.'

Reactie Airbnb

Airbnb zegt in een reactie dat "deze voorstellen illegaal zijn en de basisrechten van Amsterdammers schenden, alsook inkomsten afnemen in deze moeilijke tijden". Het platform spreekt van "kortetermijnoplossingen die kostbaar, verwarrend en schadelijk zijn voor Amsterdammers en het lokale bedrijfsleven".

Geen vergunning voor verhuren woning

De vergunningplicht in de overige 96 wijken komt er na een uitspraak van de Raad van State van 29 januari. Die verklaarde de gemeente onbevoegd om vrijstelling te verlenen van de wettelijke vergunningplicht voor vakantieverhuur. Tot dan toe hoefden Amsterdammers geen vergunning aan te vragen voor het verhuren van hun woning als ze aan een aantal voorwaarden voldeden, zoals een meldplicht. Dat is echter in strijd met de Huisvestingswet.

De regels waar vakantieverhuur in Amsterdam aan moet voldoen, gelden ook met de nieuwe vergunning. Zo mogen alleen hoofdbewoners de woning verhuren, voor hooguit dertig dagen per jaar, aan maximaal vier personen.

Tot eind mei kan er bezwaar worden gemaakt tegen het voorstel om een verbod op vakantieverhuur in te stellen.

Bron: ANP