Amsterdamse huurders krijgen hulp bij financiële problemen

Huurachterstand_13.05.2020.jpg

Huurders in Amsterdam die te maken hebben met oplopende financiële problemen door de coronacrisis krijgen hulp van de gemeente, woningcorporaties en maatschappelijk dienstverleners. Deze aanpak, die al langer wordt ingezet bij mensen met huurschulden, wordt nu geïntensiveerd. Hiermee moet worden voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet.

De intensievere aanpak blijkt hard nodig. Volgens de betrokken organisaties hebben tot nu toe 1100 huurders van woningen en 1500 huurders van bedrijfspanden zich gemeld vanwege dreigende huurachterstanden door verlies van inkomen. Een groot deel van deze groep kan echter aanspraak maken op speciale coronaregelingen van de overheid.

Zo snel mogelijk ingrijpen

'De coronacrisis heeft grote gevolgen voor veel huurders die (een deel) van hun inkomen zijn verloren', zegt verantwoordelijk wethouder Marjolein Moorman. 'Het is enorm van belang dat we huurders juist in deze zware periode niet in de steek laten en ze zo vroeg mogelijk helpen.'

Goed contact tussen corporaties en huurders

De speciale corona-aanpak richt zich op maatwerk, coulance en het vroegtijdig signaleren van een (dreigende) betalingsachterstand. Het uitgangspunt is dat corporaties en huurders goed contact met elkaar hebben en dat huurders in nood snel de gemeente benaderen om te bekijken hoe een vervangend inkomen kan worden geregeld in combinatie met het betalen van vaste lasten zoals de huur. Ook mantelzorgers wordt opgeroepen alert te zijn op huurbetalingen van de personen voor wie ze zorgen.

Bron: ANP