'Apothekers moeten steeds meer zorg leveren voor minder geld'

apothekers-zorg-geld-171117.jpg

Apothekersorganisatie KNMP zegt dat apothekers steeds meer zorg voor minder geld moeten leveren. 'De zorgvraag is in zes jaar tijd met 26 procent toegenomen, terwijl de netto vergoeding daalde.'

KNMP baseert dit op cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. 'In 2010 verstrekte de gemiddelde apotheek 93.000 keer een geneesmiddel met de bijbehorende zorg, in 2016 117.000 keer. De tariefinkomsten die hiertegenover stonden, bleven in dezelfde periode nagenoeg gelijk.' Netto gingen apotheken er op achteruit, stelt de organisatie vast: 'Deze cijfers zijn niet gecorrigeerd voor inflatie.'

Directeur Léon Tinke klaagt over het 'kaasschaafbeleid van zorgverzekeraars'. Dat is volgens Tinke 'zo ver gegaan dat niet eens sprake is van een normale prijs- en looncompensatie. Er heeft daarentegen een enorme verhoging van de werkbelasting plaatsgevonden.'

Bron: ANP