'Arbeidsinspectie moet overwerk op universiteiten onderzoeken'

werkdruk-universiteit-20012020.jpg

De Arbeidsinspectie moet een onafhankelijk onderzoek instellen naar overwerk op universiteiten, stelt de Algemene Onderwijsbond. Volgens de bond werken universiteitsmedewerkers gemiddeld zo'n 12 tot 15 uur onbetaald per week over.

Hoogleraren en docenten maken de meeste overuren. 'Het leidt tot stress, slaapgebrek, fysieke en psychische klachten', aldus de AOb, de grootste onderwijsbond in Nederland.

Volgens de organisatie is de werkdruk verergerd door toegenomen studentaantallen, een gebrek aan administratieve ondersteuning, de publicatiedruk, de hoeveelheid opgedragen taken en het aantal uren dat een universiteit voor taken (bijvoorbeeld onderwijs) inplant.

Oproep om aangifte te doen

Onderwijsbonden riepen universiteitsmedewerkers vorige maand op om aangifte te doen bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - bekend als de arbeidsinspectie - om hun structurele overwerk te melden. Daar kwamen in korte tijd meer dan zevenhonderd meldingen op binnen.

De AOb, actiegroep WOinActie en de FNV gaan maandag in gesprek met de inspectie.