Arbeidsmarkt op de schop: dit gaat er veranderen

bakkers.jpg

Het kabinet gaat de arbeidsmarkt aanpakken op verschillende fronten, meldt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken). Mensen moeten meer zekerheid krijgen over hun inkomen en hun rooster, zo hebben het kabinet, werkgevers en vakbonden besloten. Dit gaat er allemaal veranderen.

Werknemers


Contract als uitgangspunt
Als iemand langere tijd hetzelfde werk doet, wordt een contract het uitgangspunt. Het nulurencontract wordt verboden en oproepkrachten krijgen een vast aantal uren in de week. 

Strengere regels tijdelijke contracten
Ook worden de regels voor tijdelijke contracten strenger. Na drie aaneengesloten tijdelijke contracten, mag pas na vijf jaar weer een contract worden gegeven. Nu is dat nog zes maanden. 

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering
Ook moeten zelfstandigen verplicht een verzekering voor arbeidsongeschiktheid afsluiten. Zo hebben ze een vangnet als ze ziek worden.

Update

Reacties vakbonden

"Eindelijk een einde aan de flexuitwassen", concludeert vakbond CNV na de aankondiging van het kabinet. Volgens de bond zorgt het kabinet met de voorgestelde maatregelen voor de zekerheid waar de bond al jaren voor strijdt. 

"Twee miljoen mensen werken momenteel onder een onzeker contract. Een aantal dat de afgelopen 10 jaar is geëxplodeerd. Zij weten niet of ze morgen nog werk hebben en rond kunnen komen. Deze brief stelt paal en perk aan de ongebreidelde flexuitwassen", stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin in een eerste reactie. 

FNV zegt op zijn beurt dat het goed is dat het kabinet het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over deze kwestie opvolgt en een einde wil maken aan wat de bond noemt "de doorgeslagen flexibilisering". "We zijn blij dat het kabinet onderschrijft dat het vaste contract de norm moet zijn voor structureel werk en dat flexcontracten niet mogen worden misbruikt om te concurreren op arbeidsvoorwaarden", geeft FNV-voorzitter Tuur Elzinga aan. 

Ondernemers


Duidelijkheid over structurele vervanging
Voor ondernemers worden de regels ook aangepast. Zo kunnen zij na één jaar ziekte van een werknemer duidelijkheid krijgen of ze structurele vervanging kunnen regelen. 

Crisisregeling buiten ondernemersrisico
Ook komt er een regeling waarmee personeel behouden kan worden in het geval van crisis dat buiten het ondernemersrisico valt, zoals met corona. Werknemers kunnen dan maximaal een half jaar op een andere plek werken, of minder werken. Wel behouden zij hun WW-rechten.

Eerder kwam de commissie-Borstlap al met het advies de arbeidsmarkt op de schop te doen. De commissie waarschuwde toen voor de doorgeslagen flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt.