'Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp'ers is niet in lijn met Europees Recht'

Arbeidsongeschikt_17.03.2020.jpg

Een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen is strijdig met het Europees recht. Dat is de conclusie van een juridische analyse die in opdracht van de Werkvereniging is uitgevoerd. De Werkvereniging is naar eigen zeggen de grootste belangenorganisatie van zzp'ers en andere modern werkenden.

'In het Pensioenakkoord hebben werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat er een aparte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen moet komen', zegt Roos Wouters van de Werkvereniging. 'Wij hebben laten toetsen of dat in het licht van Europese wetgeving überhaupt wel mogelijk is. De conclusie was dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering die uitsluitend geldt voor zelfstandigen, op verschillende punten strijdig is met het Europees recht. Het kabinet heeft dus een groot probleem als dit voorstel wordt overgenomen.'

Europese regels

Volgens Wouters is het voorstel niet houdbaar als het wordt getoetst aan de Europese Dienstenrichtlijn en het EU-Werkingsverdrag. 'Wij hebben laten kijken naar deze Europese wetgeving en naar diverse arresten. De conclusie is dat een verplichte AOV enkel en alleen voor zelfstandigen een ongerechtvaardigde belemmering voor de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten vormt. Bovendien wordt met dit voorstel inbreuk gemaakt op de grondrechtelijke vrijheid van ondernemerschap, zoals is vastgelegd in het EU-Handvest.'

Geen betrokkenheid

De Werkvereniging wil dan ook dat het kabinet het voorstel van tafel haalt om jarenlange juridische procedures te voorkomen. 'Het bizarre is ook dat wij als belangenorganisatie er helemaal niet bij betrokken zijn geweest. Dit is in een achterkamertje besloten door de sociale partners, die blijkbaar in de zzp'er een gemeenschappelijke vijand hebben gevonden', aldus Wouters.

Ga het gesprek aan

Uit een eerdere enquête van de Werkvereniging blijkt dat 78 procent van de zzp'ers zo'n verzekering ook helemaal niet wil. Wouters: 'Tegen werkgevers- en werknemersorganisaties zou ik willen zeggen: regel geen dingen over de hoofden van zzp’ers heen, maar ga met ons als belangenorganisatie de sociale dialoog aan. Dat is immers altijd de kracht van het poldermodel geweest.'

Bron: ANP