background branding

ASR verliest woekerpoliszaak en moet poliskosten terugbetalen

woekerpolis-030719.jpg

Verzekeraar ASR moet de door een consument en zijn echtgenote betaalde poliskosten voor een beleggingsverzekering terugbetalen. Volgens de Commissie van Beroep van klachteninstituut Kifid konden consumenten bij het afsluiten van deze woekerpolis niet uit de voorwaarden afleiden hoe hoog de kosten precies zouden uitpakken.

Het gaat om een echtpaar dat eind 2001 een Falcon LevensPlan afsloot bij een rechtsvoorganger van ASR met een looptijd van 27 jaar. Zij hadden zich bij Kifid onder meer beklaagd over de gebrekkige informatie vooraf en over kosten, die door de verzekeraar onterecht in rekening zouden zijn gebracht.

Ingehouden poliskosten berekenen

Bij de uitspraak volgt de Commissie van Beroep jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie als het gaat om de Europese richtlijn over oneerlijke bedingen voor consumentenovereenkomsten. Het is nu aan ASR om de ingehouden poliskosten te berekenen en met een vergoeding over de brug te komen.

De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht.

ASR: het gaan om een individuele zaak

ASR laat weten het inhoudelijk niet eens te zijn met de uitspraak, maar hier voor deze zaak wel gehoor aan te geven. 'Het gaat hier om een individuele zaak met specifieke contractdocumentatie en omstandigheden, waar niet automatisch consequenties aan kunnen worden verbonden voor andere klanten met een Falcon LevensPlan', benadrukt de verzekeraar in een reactie.

Bron: ANP