AstraZenecaprik ook voor 65-plussers

vaccin-08032021-780.jpg

Het coronavaccin van AstraZeneca kan ook worden gebruikt voor 65-plussers. Dat zegt de Gezondheidsraad. Eerder adviseerde de raad om dit vaccin in te zetten tot 65 jaar, maar 'recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het ook bij mensen boven de 65 jaar goed werkt', aldus het adviesorgaan.

De drie vaccins die nu al tegen het coronavirus worden ingezet (Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca) vereisen allemaal een tweede prik om voldoende bescherming te bieden, zegt de Gezondheidsraad verder. De raad adviseert om twee doses te blijven toedienen en de tweede dosis niet verder uit te stellen, iets waar wel discussie over is. Mensen die in het afgelopen half jaar COVID-19 hebben gehad, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt, hebben echter aan één dosis genoeg.

Lees ook: Angst voor beperkte werking AstraZeneca

'Tweede prik toch echt nodig'

Bij het Pfizer/BioNTech-vaccin komt de tweede prik na ongeveer zes weken, bij Moderna na vier weken en bij AstraZeneca na twaalf weken. Door de tweede prik uit te stellen of helemaal te laten vervallen zouden weliswaar meer vaccins overblijven voor ouderen of hoog-risicopatiënten die nog niet geprikt zijn, maar de Gezondheidsraad vindt dat toch geen goed idee.

'Dat kan namelijk leiden tot onvoldoende bescherming. En onvoldoende bescherming kan leiden tot ziekte en tot het ontstaan en verspreiden van virusvarianten', zegt de raad.
Uit onderzoek blijkt wel dat mensen na een infectie met het coronavirus ten minste een half jaar immuun zijn. Ook blijkt dat één dosis vaccin na zo'n eerder doorgemaakte infectie een flinke verhoging van de opgebouwde antistofniveaus met zich meebrengt.

Update

De Jonge: jonge zestigers worden volgens schema geprikt

Dat het AstraZeneca-vaccin ook bij 65-plussers kan worden ingezet volgens de Gezondheidsraad brengt geen verandering in het schema. 'Die groep wordt al volop uitgenodigd,' aldus coronaminister Hugo de Jonge. 'Het is een advies dat de mogelijkheden verruimt. In principe wordt bij de verdeling van de verschillende vaccins een 'oud naar jong'-strategie gehanteerd, maar het betekent dus niet dat de groep van 60-64 jaar later wordt geprikt met het AstraZeneca-vaccin,' zo zegt De Jonge. Het kabinet moet nog wel een besluit nemen over het advies van de Gezondheidsraad, maar wat dat betekent wordt later bekend. 

Daarnaast zegt de Gezondheidsraad ook dat mensen die recent het coronavirus hebben gehad, aan één prik genoeg hebben. Normaal gesproken hebben mensen die een prik van Pfizer/BioNTecht, Moderna en AstraZeneca krijgen, een tweede dosis nodig. Maar mensen die het coronavirus hebben gehad hebben nog zes maanden antistoffen, en een enkele dosis versterkt die stoffen voldoende, waardoor ze genoeg beschermd zijn voor het virus. 

Bron: ANP