background branding

Bandenbedrijven hanteren dubbel zo hoge wettelijke verwijderingsbijdrage

Wie bij een filiaal van Euromaster, Profile of KwikFit nieuwe banden koopt moet natuurlijk in de meeste gevallen van zijn oude banden af. Die kan je bij het bedrijf achterlaten zodat ze gerecycled worden. De wettelijke bijdrage is 1,30 euro, maar de drie grote bandenbedrijven hanteren drie euro per band. Hoe zit dat?

Ron Smits stuurde ons een e-mail. Hij wees ons erop dat de grote bandenketens soms wel drie euro verwijderingsbijdrage per band vragen. Wettelijk is dit vastgesteld op 1,30 euro. Klinkt als een groot verschil en dus zijn we eens in de wereld van de autobanden gedoken.

Wat is die verwijderingsbijdrage?

In 1999 werd de verwijderingsbijdrage ingevoerd. Dat is een vast bedrag die je als consument moest betalen als je, voornamelijk, elektronica kocht. 'Moest', want in 2011 is de verwijderingsbijdrage afgeschaft. Twee jaar later, in 2013, is de verwijderingsbijdrage voor groot witgoed en koel-vriesapparatuur afgeschaft. Voor autobanden is er echter nog steeds een verwijderingsbijdrage. Die is wettelijk vastgesteld op 1,30 euro per band en die betaal je bij de aanschaf van nieuwe banden.

Prijsverschillen

We keken naar Profile, Euromaster en KwikFit. Zij rekenen online, in de webshop, drie euro per band. We belden ook met Profile en aan de telefoon bleek de verwijderingsbijdrage 2,48 euro te zijn. 'Dit is de wettelijke verwijderingsbijdrage. Het is wettelijk niet lager, kan niet.'

Wie is verantwoordelijk?

RecyBEM is de organisatie die in Nederland verantwoordelijk is voor de afvoer van autobanden. Kees van Oostenrijk is bestuurder van Band en Milieuorganisatie, verbonden aan RecyBEM. Hij vertelt ons dat RecyBEM zorgt voor het gestructureerd inzamelen van gebruikte autobanden. RecyBEM is in 2004 opgericht door de leden van de Vereniging Band en Milieu (BEM) om invulling te geven aan de verantwoordelijkheden uit het Besluit beheer autobanden. In 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu betaling van de afvalbeheersbijdrage voor autobanden aan de Stichting Fonds Band en Milieu organisatie algemeen verbindend verklaard (AVV). De bandenbedrijven zijn verplicht de wettelijke 1,30 euro af te dragen aan zijn organisatie. Daartoe hebben ze ook de plicht een deugdelijke administratie bij te houden. Het is aan de markt zelf om de prijs te bepalen en dat door te rekenen aan de consument.

Waarom kost het meer dan 1,30 euro?

De woordvoerders van de drie grote autobandenbedrijven Profile, Euromaster en KwikFit vertellen ons dat zij kosten maken om de banden op te slaan, af te voeren, uitsorteren en de administratie te voeren. Profile vertelt ons: 'Als branche hebben we een verplichting om de afvalstroom van banden op een juiste wijze te regisseren. Voor de financiering van het inzameling- en verwerkingsysteem betalen producenten en importeurs voor iedere nieuwe band die op de Nederlandse markt wordt verkocht een vast bedrag als afvalbeheersbijdrage. Producenten en importeurs mogen zelf bepalen of ze de afvalbeheersbijdrage doorberekenen aan hun klanten. Het staat de groothandels-, garage- en bandenservicebedrijven e.d. eveneens vrij een bijdrage te vragen voor de administratieve lasten die een gevolg zijn van het Besluit beheer autobanden in het kader van 'oud voor nieuw'.'

Afvalbeheersbijdrage

Profile noemt de verwijderingsbijdrage op autobanden een afvalbeheersbijdrage.

Die betalen ze aan de leveranciers. Profile: 'Het verschil tussen het bedrag wat Profile aan haar klanten berekent en wat zij in rekening gebracht krijgt van de leveranciers is nodig voor de administratieve lasten die een gevolg zijn van het Besluit beheer autobanden in het kader van 'oud voor nieuw' en tevens voor ruimtebeslag en handling.'

Reactie SP

Het is dus aan de marktpartijen om zelf te bepalen hoeveel zij vragen bovenop de wettelijke 1,30 euro. Tweede Kamerlid voor de SP Maarten Hijink pleit in de uitzending voor meer transparantie op de rekening 'zodat je als consument kunt zien welk bedrag het bedrijf bovenop die 1,30 euro vraagt'.

Reactie VACO

Ook de VACO, de branchevereniging voor de banden- en wielenbranche, kan zich voorstellen dat het enigszins verwarrend is voor de consument, maar verwijst ook naar de markt die dit inzichtelijk moet maken. Voor de consument is het dan ook nuttig om aan de bandenverkoper te vragen hoe de prijs is opgebouwd.

Verpakt in servicepakket

We belden ook met Volkswagendealer Pon in Amersfoort om te zien of het daar anders gaat. Pon blijkt de wettelijke bijdrage van 1,30 euro verpakt te hebben in een servicepakket van 20,93 euro dat per band gerekend wordt voor montage, uitlijning, balanceren etc.

Reactie Autoriteit Consument & Markt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zegt dat de 1,30 euro onder het begrip 'belastingen' valt en daarom bij verkoop al in de prijs moet zijn verwerkt. Saskia Bierling van de Autoriteit Consument & Markt vergelijkt het met BTW, consumentenprijzen moeten altijd inclusief BTW worden vermeld. 'Indien er een nota wordt verstrekt waarop de verwijderingsbijdrage gespecificeerd is, dan moet deze het werkelijke bedrag zijn, dus 1,30 euro. Indien de ondernemer extra kosten maakt voor de opslag, dan zou hij dat in de verkoopprijs moeten verdisconteren. Die zijn namelijk vrij en aan concurrentie onderhevig.'