Banksaldo uitkeren – reactie ABN AMRO

ABN AMRO.png

De Volksbank heeft gereageerd op de uitzending Hoe makkelijk krijg je het banksaldo van je overleden dierbare uitgekeerd? (26-04-21). 

In welke gevallen is zo'n Verklaring van Erfrecht verplicht?
Enkelvoudige rekening met een saldo van 15.000 euro of hoger.
 
Ongehuwd: Bij een rekening met saldo van 15.000 euro of hoger. Bij een levensverzekering kan er om gevraagd worden. Dit vragen wij bij elk dossier aan de verzekeraar.  Als er een hypotheek is ongeacht het saldo ( deze regel is onlangs ingegaan, omdat onze hypotheekafdeling deze nodig heeft om de hypotheek over op naam te zetten ivm hoofdelijke aansprakelijkheid).
 
Gehuwd: rekening met een saldo vanaf 250.000 euro.  Als er een levensverzekering is kan er om gevraagd worden. Dit vragen wij op bij de verzekeraar. Bij een hypotheek vragen wij om een CTR uittreksel (centraal testament register) en eventueel als er een testament is opgemaakt het laatste testament. Als blijkt dat in het testament een andere executeur benoemd is dan de partner dan vragen wij in eerste instantie of de beoogde executeur aanvaard of niet. Als deze niet aanvaard willen wij daar een schriftelijke bevestiging van en als deze wel aanvaard wordt vragen wij een verklaring van erfrecht. Als er sprake is van fiscaal sparen saldo boven de 100.000 euro dan vragen wij ook een VVE. Bij niet-ingezetene klant, is het grensbedrag 5.000 euro ipv 15.000 euro.
 
In welke situaties is een Verklaring van Erfrecht niet nodig?
De overige gevallen

Welke papieren/gegevens moet een nabestaande mailen/meenemen naar de bank om het banksaldo te kunnen laten overboeken? 
Wij moeten eerst weten wie de wettelijke vertegenwoordiger is. Als dit bekend is hebben wij nodig:
-Legitimatie
-Getekende opdracht opheffen / overboeken saldo. (Is het saldo tussen de -500 tot 1000 euro en geen andere producten dan is een akte van overlijden voldoende en benodigd.)
-Akte van overlijden
-Rekeningnummer begunstigde
-Onderhandse akte of  verklaring van erfrecht/ executele of testament
-CTR ( indien nodig)

Is het mogelijk om bij lagere bedragen (tot 10.000 euro) het banksaldo te krijgen zonder zo'n dure notariële verklaring? Is een akte van overlijden voldoende om aan te tonen dat de rekeninghouder overleden is?
Ja, zie eerste antwoord

En wat als de overledene een testament had opgesteld en 1 persoon tot executeur heeft benoemd? Is dat voldoende om te kunnen beschikken over de banksaldi?
Als de overledene gehuwd was wel en die persoon moet de partner zijn. Anders zie boven.

Is er nog verschil in de procedure per bloedband? Bijvoorbeeld zijn er andere eisen als je (huwelijks)partner overlijdt of je kind, je ouders of een ver familielid (oom, tante etc) of je partner waar je geen geregistreerd partnerschap mee hebt? 
Minderjarige kinderen vragen wij alleen Akte van overlijden en antwoordformulier. Voor de andere procedure zie hierboven.

Verschilt de procedure om over banktegoeden te beschikken per soort bankproduct (denk aan een betaal- en of spaarrekening, levensverzekering of effectenrekening)?
Ja, zie hierboven.

Als nabestaande(n) een overlijden melden bij de bank wordt de rekening geblokkeerd. Hoe lang kunnen automatische incasso's van bijvoorbeeld huur/hypotheek/energie/telefoon nog afgeschreven worden?
Onbeperkt. Als de nabestaande aangeeft dat deze niet geblokkeerd mag worden, omdat de automatische incasso’s door moeten blijven lopen halen wij deze blokkade van de rekening af.

Waarom vervalt na het overlijden een afgegeven machtiging of volmacht?
Bij een gezamenlijke rekening vervalt deze niet. Bij een enkelvoudige rekening wel. Je weet niet wie de erfgename(n) zijn.

Je hebt een gezamenlijke rekening maar je partner overlijdt, kun jij die rekening dan in je eentje voortzetten?
Ja dat kan, maar dan moeten wel alle stukken aangeleverd worden. De partner kan wel gebruik blijven maken van de rekening.