Banksaldo uitkeren – reactie ING

ING_01.png

ING heeft gereageerd op de uitzending Hoe makkelijk krijg je het banksaldo van je overleden dierbare uitgekeerd? (26-04-21).

Op basis van de informatie die we van Radar hebben ontvangen hebben we de situatie onderzocht. We gaan niet specifiek in op deze klantsituatie vanuit privacy oogpunt. Wel geven we graag meer informatie over ons beleid rond het afwikkelen van nalatenschappen en waarom wij een verklaring van erfrecht kunnen opvragen.
 
Allereerst willen we aangeven dat we het heel vervelend vinden dat de nabestaanden van deze klant in deze situatie terecht zijn gekomen. Een overlijden is heel ingrijpend. Je moet afscheid nemen van een dierbare, terwijl er ook veel zaken geregeld moeten worden. Onze Servicedesk Nabestaanden is er speciaal voor klanten of nabestaanden van overleden klanten bij het afhandelen van de financiële zaken. Zodra de Servicedesk Nabestaanden een melding van overlijden ontvangt, wordt bekeken wat er in deze specifieke situatie bij de afhandeling komt kijken en welke documenten er nodig zijn. Soms zijn de keuzes wat eenvoudiger, bijvoorbeeld als er alleen sprake is van een betaalrekening en eventuele spaarrekening. Soms is het wat lastiger en zijn er meer of andere documenten (bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht) nodig, omdat er sprake is van aanvullende complexere producten (bijvoorbeeld een hypotheek) óf van meerdere erfgenamen.
 
Voor ING is het van groot belang om te weten wie de rechtmatige erfgename is en wie de bevoegde is om de bankzaken van de overledene af te mogen wikkelen. Wie dat is, hangt van een aantal zaken af. Er kan sprake zijn van één erfgename. Was de overledene getrouwd of geregistreerd partner en is er geen testament? Dan mag de partner zelfstandig de bankzaken afhandelen. In andere gevallen is één van de erfgenamen of de aangewezen executeur, de bevoegde persoon. Wanneer er meerdere erfgenamen zijn kan elk van hen claimen recht te hebben op de nalatenschap. In dergelijke gevallen is het voor ING van belang om te weten wie rechtmatige erfgenamen zijn en wie de bevoegde is om de nalatenschap af te wikkelen. Om er zeker van te zijn dat wij de tegoeden uitbetalen aan de rechtmatige erfgenaam bepaalt de wet dat wij om een verklaring van erfrecht mogen vragen. In een verklaring van erfrecht beschrijft de notaris onder andere wie de erfgenamen van de overledene zijn én geeft de notaris aan wie in de nalatenschap de bevoegde(n) is/zijn om deze af te wikkelen.
 
We begrijpen dat het geen fijne boodschap is dat na het verliezen van een dierbare aanvullende documenten nodig kunnen zijn om de nalatenschap af te wikkelen. Maar deze procedure is er niet voor niets. In het kader van onze zorgplicht moeten wij zorgvuldig met iemands betaalrekening omgaan en bij overlijden met diens nalatenschap. Helaas kan er ook sprake zijn van onenigheid tussen erfgenamen en van misbruik bij de afwikkeling van de nalatenschap. ING hecht er groot belang aan om dit proces zorgvuldig te volgen en misbruik te voorkomen. Onze medewerkers zijn hierop geïnstrueerd. Het is in het belang van de erfgename(n) dat dit gebeurt. Op deze manier weten wij zeker dat wij aan de juiste personen uitbetalen. Om deze reden adviseren wij klanten ook om vooraf na te denken over wat ze nu al kunnen regelen zodat ze hun naaste goed achterlaten.
 
Als laatste willen we nogmaals benadrukken dat we het een ontzettend vervelende situatie vinden voor de nabestaanden van deze klant. We vinden deze case ook een belangrijk signaal om van te leren en mee te geven aan onze medewerkers in het afwikkelen nalatenschappen. We hebben gekeken naar een mogelijke oplossing voor deze specifieke situatie. De oplossing voor deze specifieke situatie is om gebruik te maken van uittreksels van de basisregistratie (BRP) om daarmee de wettelijk erfgenamen te bepalen. Hierover zijn we nu in contact met de nabestaanden. We onderzoeken nu ook of we deze methode om wettelijk erfgenamen te bepalen ook standaard aan onze werkwijze toe kunnen voegen.