background branding

Banksaldo uitkeren – reactie Knab

KNAB.png

Knab heeft gereageerd op de uitzending Hoe makkelijk krijg je het banksaldo van je overleden dierbare uitgekeerd? (26-04-21).

In welke gevallen is zo'n Verklaring van Erfrecht verplicht? 
In de basis is een verklaring van erfrecht nodig, dat is in het belang van de overledene, zodat het saldo bij de juiste personen terecht komt. Zie voor meer informatie de voorwaarden van Knab, punt 41.
Indien er sprake is van een huwelijk/geregistreerd partnerschap, de overledene niet bij testament heeft beschikt én er minder dan 100.000 euro op de rekening staat, is het niet nodig een verklaring van erfrecht te overhandigen.
Daarnaast bekijken we elke situatie afzonderlijk en zijn er enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld als het gaat over een gezamenlijke rekening, mits de partner vermeld staat op de akte van overlijden.
 
In welke situaties is een Verklaring van Erfrecht niet nodig? 
Zie hierboven
 
Welke papieren/gegevens moet een nabestaande mailen/meenemen naar de bank om het banksaldo te kunnen laten overboeken? 
Aan de hand van de verklaring van erfrecht kunnen we bevestigen wie de erfgenamen, executeur of gevolmachtigde is. Om de verificaties uit te voeren, vragen we een kopie paspoort op, tenzij deze in ons bezit zit omdat het een Knab klant betreft. Daarnaast wordt er een verificatieboeking gedaan ter bevestiging van de erfgename, executeur of gevolmachtigde. 
Indien alles in orde is, wordt er een verficiatieboeking gedaan ter bevestiging vanuit de erfgenaam/executeur waar het saldo naar toe mag worden overgemaakt.
 
Is het mogelijk om bij lagere bedragen (tot 10.000 euro) het banksaldo te krijgen zonder zo'n dure notariële verklaring?
Voor gevallen onder de 2500 euro hebben we hebben een vrijwaringsverklaring. Deze is bedoeld om in gevallen waar je normaal gesproken een Verklaring van Erfrecht voor nodig hebt, enige coulance te bieden vanuit kostenoogpunt uiteraard.
Deze optie beperkt zich tot gevallen met 1 erfgenaam, bijvoorbeeld een kind of broer/zus. Bij gehuwden onder de 100K bestaat er natuurlijk al een andere mogelijkheid (zie vraag 1) om zonder Verklaring van Erfrecht af te handelen.

Is een akte van overlijden voldoende om aan te tonen dat de rekeninghouder overleden is?
Ja

En wat als de overledene een testament had opgesteld en 1 persoon tot executeur heeft benoemd? Is dat voldoende om te kunnen beschikken over de banksaldi? 
Het opstellen van een Verklaring van Erfrecht, bij de aanwezigheid van een testament is om zekerheid te verkrijgen dat de erfgenaam/executeur bevoegd is om te mogen optreden.

Is er nog verschil in de procedure per bloedband? Bijvoorbeeld zijn er andere eisen als je (huwelijks)partner overlijdt of je kind, je ouders of een ver familielid (oom, tante etc) of je partner waar je geen geregistreerd partnerschap mee hebt? 
In specifieke gevallen is Verklaring van Erfrecht niet noodzakelijk, zie eerder genoemde punten.

Verschilt de procedure om over banktegoeden te beschikken per soort bankproduct (denk aan een betaal- en of spaarrekening, levensverzekering of effectenrekening)?
Nee

Als nabestaande(n) een overlijden melden bij de bank wordt de rekening geblokkeerd. Hoe lang kunnen automatische incasso's van bijvoorbeeld huur/hypotheek/energie/telefoon nog afgeschreven worden?
Automatische incasso’s worden na melding direct geblokkeerd. 

Waarom vervalt na het overlijden een afgegeven machtiging of volmacht?
Knab kent geen machtiging / volmacht voor particuliere klanten. Bij zakelijke rekening vervalt de volmacht omdat deze alleen door de eigenaar/bestuurder van de onderneming kan worden gedaan. Op het moment dat de eigenaar/bestuurder komt te overlijden, kan alleen de volmacht worden gegeven door de nieuwe bestuurder van de onderneming. 

Je hebt een gezamenlijke rekening maar je partner overlijdt, kun jij die rekening dan in je eentje voortzetten?
Nee, dat is helaas technisch niet mogelijk. Wij geven de klant de optie om een nieuwe betaalrekening te openen die dan net zoals de gezamenlijke rekening wordt ingericht, of het saldo wordt overgemaakt naar een rekening bij een andere bank.